Innovation jams får fart på idéerna

Samla medarbetare från alla delar av företaget i ett innovation jam där de fritt kan dela idéer och diskutera via en digital plattform som påminner om Facebook.

Innovation jams är ett kreativt sätt för företag att samla in idéer och lösa problem och utmaningar. Under en bestämd tidsperiod får deltagarna chansen att helt förutsättningslöst brainstorma via en it-plattform för att tillsammans komma fram till något helt nytt.

Anne Elerud-Tryde, teknologie doktor i innovationsledning, har studerat hur tre stora svenska företag, Volvo Group, Volvo Cars och SKF, har använt sig av innovation jams. Här delar hon med sig av sina bästa tips kring hur man ska tänka för att få en så lyckad jamsession som möjligt.

Ha en färdig plan

Ett innovation jam kan handla om allt från strategiska utmaningar till tekniska problem i ett projekt. Ha en klar plan över vilket syfte och funktion jammet ska fylla i relation till det dagliga innovationsarbetet. Det ska finnas en tydlig koppling till andra aktiviteter, utvecklingsprocesser, parallella innovationsaktiviteter, seminarier och liknande. Organisera sedan ett jam som uppfyller den funktion du vill ha. Grundtanken är att involvera personer som annars inte brukar träffas i en dialog kring ett tema som är definierat i förhand.

På Volvo Cars utformades exempelvis ett nytt beslutsforum, där chefer med rätt kompetens att bedöma idéerna bjöds in. Företaget byggde också upp ett nätverk inom hela bolaget, med människor som har kunskap och intresse för innovationsarbete.

Var aktiv

Ett jam är en levande organism som växer genom antalet inlägg och diskussioner. Gå därför in på plattformen med jämna mellanrum under tiden jammet pågår och följ upp det som sagts eller lagts upp. Var aktiv och bidra till att diskussionerna hålls vid liv.

Om man verkligen vill jobba med att utveckla sina idéer kan man se jammet som ett bra tillfälle att bygga egna nätverk. Det är en utmärkt möjlighet att nå ut till andra i organisationen och på så sätt även synliggöra sig själv och sin kompetens.

Använd en moderator

En av de största utmaningarna med innovation jam är att få igång en dialog. Använd gärna en moderator som har fått utbildning och träning i att driva diskussionerna vidare genom att ställa frågor, lyfta olika poänger, föra samman idéer i olika kategorier och så vidare.

Se till att få med de viktigaste aktörerna genom att kontakta dem i förväg. Be dem gärna att vara särskilt aktiva och lägga in idéer i början av jammet för att sporra andra och få igång diskussionen.

Ge konstruktiv feedback

Efter ett innovation jam är det viktigt att både följa upp vad som händer med idéerna och ge feedback till deltagarna och övriga organisationen. Ett sätt att synliggöra de idéer som kommit fram är att lyfta fram de vinnande bidragen. Det visar att man har lyssnat på det som sagts och tagit det på allvar. Tänk på att återkoppla det som faktiskt görs för att realisera idéerna istället för att enbart fokusera på antalet idéer som kom in.

Sätt gärna av en budget för att kunna realisera idéerna efteråt och se till att det finns frigjord tid att arbeta vidare med dem.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.