BioVentureHub samlar småbolag i storföretagets hjärta

Vad har båtbottenfärg med farmakologi att göra? Svaret finns på AstraZeneca BioVentureHub, ett fullskaligt experiment för att hitta framtidens innovation och affärsmöjligheter inom life science.

Trine ger Östafrika el genom solpaneler

Företaget Trines mål är att minska energifattigdomen i världen. Genom att låta privatpersoner investera i olika projekt kan lokala entreprenörer sälja och installera solpaneler. Bara i år kommer 48 000 personer att få tillgång till el för första gången.

Innovation mot fattigdom

Som ung var det samhällsentreprenören Eliza Kücükaslans dröm att elektrifiera Afrika och de senaste åren har hon i samma anda bidragit till att ge fattiga i Ghana tillgång till mikroförsäkringar. Enligt henne är sociala innovationer vägen mot hållbar fattigdomsbekämpning.