Global hållbarhet kräver nytänkande

Sverige har lovat att leva upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som världens ledare antog för två år sedan. Inför de nya stora utmaningarna ökar drivkraften för nytänkande och innovation.

Trine ger Östafrika el genom solpaneler

Företaget Trines mål är att minska energifattigdomen i världen. Genom att låta privatpersoner investera i olika projekt kan lokala entreprenörer sälja och installera solpaneler. Bara i år kommer 48 000 personer att få tillgång till el för första gången.

Färre parkeringsplatser kan ge fler bostäder

Sverige har bostadsbrist och behöver närmare 700 000 nya bostäder fram till 2025. Något som stoppas upp av kravet på parkeringsplatser. Nu undersöker ett nytt projekt om lösningen är att planera för mobilitet snarare än för parkering.

Smartare laddning

Elbilar i all ära, för att de ska gå att köra måste det gå att ladda dem också. Svenska Chargestorm bygger smart laddinfrastruktur som gör att fler kan ladda samtidigt.

Ny motor lyfter flyget

Framtidens flygplansmotorer kan bli mycket bränslesnålare än i dag. Svenska GKN Aerospace är med i ett europeiskt samarbetsprojekt för att revolutionera flygindustrin – och tar med sig småföretag in i satsningen.

Byt kunskap med varandra

– Det är lätt att bli insnöad om man bara rör sig i akademivärlden.
Pernilla Ulfvengren, lektor i industriell arbetsvetenskap bytte arbetsplats från KTH till Scania en dag i veckan. Det resulterade i en helt ny utbildning.

Elektriskt på vägarna

Under flera år har svenska myndigheter tillsammans byggt en kunskapsbank kring elvägar. I juni togs ett stort steg framåt med invigningen av en demonstrationssträcka på E16, i regi av region Gävleborg.

Kreativt tänk kring avfall

ReTuren i centrala Malmö tar emot avfall, erbjuder kreativa aktiviteter och involverar de boende, vilket gör den unik i Sverige. Det ger också andra effekter i form av mindre nedskräpning och en ökad känsla av stolthet över sitt område.