En flicka som leker. I bilden finns gungor, noter och ett slott inmonterat.

Digitala lekmiljöer ska få barn att leka ute

I dag sitter många barn framför mobiler, plattor och tv på fritiden. För att få dem att vara ute mer behöver lekplatserna anpassas efter dagens spelfrälsta barn. I Huddinge kommun håller ett helt nytt koncept med digitala lekstråk på att utvecklas.

I dag tillbringar svenska fyraåringar hälften av sin vakna tid stillasittande, visar forskning från Karolinska institutet. Lekplatser står ofta tomma. I stället är det appar, digitala spel och tv-program som lockar. Samtidigt visar forskning att barn som sitter still långa stunder kan drabbas av samma negativa hälsoeffekter som man sett hos stillasittande vuxna.

– Genom att låta digitala element integreras i lekplatsutrustning och den naturliga miljön vill vi bryta den utvecklingen och inspirera barn att leka mer utomhus, säger Eva-Lotta Sallnäs Pysander, projektkoordinator och docent i människa-datorinteraktion på Kungliga Tekniska Högskolan.

I Vårby gård i Huddinge håller ett koncept för digital lekmiljö på att utvecklas.

– Vi vill ta in de mekanismer som barn går igång på i spelvärlden och i sociala medier till lekmiljöer ute, säger Mariana Vodovosoff, projektledare i Huddinge kommun.

Det handlar till exempel om att få snabb feedback. I lekmiljöerna kan det utgöras av att rörelse och naturmaterial som kottar, vatten, pinnar, sand eller snö, används för att påverka något digitalt som ger ljud- eller ljusåterkoppling.

– Det tror vi kan göra att barn och unga blir mer aktiva utomhus, vilket i sin tur ökar deras välbefinnande och neutraliserar en del av de negativa effekter som datorspelande och sociala medier kan ha, fortsätter hon.

Leken i centrum

Att det blev just Vårby gård som projektet riktat in sig på har att göra med att det planeras för en upprustning av miljonprogramsområdet. Men fokus har legat på fastigheterna och utrymmet mellan husen har glömts bort. Det är inte ovanligt, trots att många lekplatser har sett likadana ut i många år. Ofta prioriteras lekplatserna ner i ekonomiska kalkyler om det inte handlar om att till exempel en gunga utgör en säkerhetsrisk och behöver bytas ut. De satsningar som görs handlar ofta om att ta bort små lekplatser nära bostadshusen och istället satsa på större temalekplatser en promenadsträcka bort.

– När områden förtätas, bygger man bort grönområden och ytor för barn, säger Eva-Lotta Sallnäs Pysander.

– Det kostar att rusta upp och därför blir många innergårdar tråkiga, fortsätter Mariana Vodovosoff. Man glömmer barnen och deras lekbehov.

En prioriterad fråga i projektet är därför att slutresultatet inte får bli alltför kostsamma produkter. Målet är att det ska gå att komplettera befintliga lekplatser med vissa interaktiva saker.

Som en del i det arbetet får de digitala delarna heller inte kräva mycket underhåll, för att inte stå och vara trasiga.

– Det får inte bli ointressant för barnen. Därför behöver också en leksak ha flera funktioner som barn kan leka fram, säger Mariana Vodovosoff.

Stråk som leder till lek

I projektet har de därför tänkt nytt. I stället för traditionella lekplatser arbetar de med lekmiljöer och lekstråk.

– Barn leker inte bara på en lekplats. De leker vid buskarna, kullen i närheten, ytan bredvid lekplatsen. Det är viktigt att tänka på i ett planeringsperspektiv, säger Mariana Vodovosoff. Barn ska kunna leka sig fram till skolan, runt kvarteret eller vidare in i skog och natur.

Och just leken är projektets utgångspunkt, då lek är ett av barnens viktigaste verktyg för att hantera sin omvärld.

– Utemiljön är central för fysisk utveckling. Den sociala utvecklingen sker i leken tillsammans med andra, men barn får också en personlig utveckling när de vågar utforska, säger Mariana Vodovosoff.

På plats i vår

Bakom projektet står flera samarbetspartners i form av kommun, företag, IT-konsulter, forskare, landskapsarkitekter och lekplatsleverantörer.

– Det är spännande att jobba med så olika partners. Det ger nya infallsvinklar och det är fantastiskt att vi som kommun kan vara med och skapa och utveckla en produkt, säger Mariana Vodovosoff.

Just nu är projektet i ett skede där ett koncept för prototyper har tagits fram som nu ska börja fabriksproduceras. Lagom till våren väntas barn kunna få möjlighet att testa lekmiljöerna på plats i Vårby gård. För prototyperna blir det ett hållbarhetstest.

– När projekttiden är slut hoppas vi ha skapat prototyper som kan bli produkter för framtiden. Och att ha skapat en kunskapsbank så att kunskapen kan spridas, säger Eva-Lotta Sallnäs Pysander.

2 kommentarer till “Digitala lekmiljöer ska få barn att leka ute

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.