Barrett Lyons och The Opte Projects visualisering av hela internet år 2015.

Digitalisering skapar nya världar

Du har hört ordet till leda, men vad är det egentligen? Innovation tittar närmare på digitaliseringen och hittar en samhällsomvandling av stora mått bakom alla appar.

Gissningsvis är du en av de svenskar som har en smartphone, och gissningsvis använder du den idag för att göra saker som du för tio år sedan gjorde manuellt. Boka tågbiljetter, kommunicera med kollegor eller sätta på hemlarmet. Men det är långt ifrån bara appar som de här som ingår i det som vitt och brett kallas för digitalisering.

– Tidigare rådde det ett synsätt att allt som hade med internet att göra var ett eget område, ett särintresse som kunde hanteras av it-avdelningen, säger David Mothander, ansvarig för Googles samhällsfrågor i Norden. Men jag tror att allt fler inser att digitalisering egentligen handlar om en grundläggande förändring av den plattform samhället vilar på.

Om digitalisering för tio år sedan handlade om att lägga över musik på en digital kanal eller att skanna in mikrofilmer i ett digitalt arkiv jämför David Mothander det idag snarare med den industriella r­evolutionen.

– Då precis som nu var det smarta innovationer kopplat till tillgång på kapital och politisk vilja som satte igång en stor och snabb samhällsomvandling. Nu gör vi samma sak igen, skillnaden är att den här gången går det mycket fortare.

Men vad innebär det då, rent konkret? Enligt David Mothander handlar det framförallt om att vi lär oss om världen på ett helt nytt sätt.

– Tänk bara inom vården där forskare utvecklar nanoteknik som kan mäta förändringar i våra kroppar ner på molekylnivå och kommunicera det i realtid. Den datan ökar vår kunskap radikalt och gör att vi kan bota sjukdomar på helt nya sätt. Och med tanke på att detta nu sker inom alla områden bygger vi flerdimensionella lager av kunskap som gör oss som värld oändligt mycket smartare än vi har varit tidigare.

Dessutom för det oss mycket närmare varandra. Företag som för 50 år sedan kunde titta ut genom fönstret för att se sin hemmamarknad måste nu använda en världsatlas.

– Både företag och människor är så mycket närmare varandra i dag. Facebook har räknat ut att via sociala medier är du bara 4,7 steg från vem som helst på jordklotet och det i sin tur gör oss också smartare eftersom vi kan rekrytera från hela världen och verkligen ta vara på människors kunskap.

Radikala förändringar

Trots det ser David Mothander att de flesta diskussioner om digitalisering fortfarande rör sig på nivån »om vi använder självstyrande fordon kan vi effektivisera transporterna och minska miljöpåverkan med X antal procent«.

– Men i själva verket kan ju digitaliseringen hjälpa oss att göra saker på ett radikalt annorlunda sätt. Med hjälp av 3D-teknik och uppkoppling kanske vi inte alls behöver transportera saker i framtiden och det är den spännvidden vi måste börja prata om. Vi måste våga bli mer visionära.

Vad har då Sverige för förutsättningar att börja diskutera och nå dessa visioner? Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, menar att det finns en god grund med hög digital mognad, en hög densitet av it-entreprenörer och många erfarenheter från den första it-vågens uppgång och fall.

– Dessutom har den svenska modellen en fördel eftersom egenföretagare inte utsätter sig för lika stor risk som i exempelvis USA. I länder där hela det sociala skyddsnätet är kopplat till arbetsgivarens sjukförsäkring blir du väldigt sårbar om du säger upp dig för att starta företag, men i Sverige, där det är kopplat till staten, kan du ge dig ut på den här resan och fortfarande ha kvar en grundläggande personlig trygghet.

Men även Sverige har saker att ta tag i om vi ska behålla vårt försprång, det är både Anna Felländer och David Mothander överens om. Mer satsningar på utbildning, att locka fler unga till ingenjörsyrken och inte minst att diskutera och anpassa lagar, regelverk och samhällsstruktur efter den nya verklighet som uppstår till följd av digitaliseringen.

– Och vi måste börja våga, både som

individer och samhälle, ko­nstaterar David Mothander. I andra länder ses till exempel en konkurs eller utvecklingen av en idé som misslyckas som en erfarenhet medan det i Sverige är ett sådant stigma att få vågar ge sig på det. Det hämmar vår innovationskraft, men om vi kan bli lite modigare har vi alla förutsättningar att komma långt.

Det här är bara början

Och än så länge befinner vi oss bara i början. David Mothander påpekar att för 15 år sedan fanns varken sociala medier, delningsekonomi eller självkörande bilar och bara på den här korta tiden har världen förändrats väldigt mycket.

– Vi har till exempel drastiskt minskat andelen extremt fattiga i världen, tänk då på vad vi kan göra inom några år. Det här är bara början.

För Anna Felländer är det självklart att digitaliseringen är en allmänt använd teknik med förmåga att förändra hela samhället och att vi nu är på väg in i en spännande fas.

– It-bubblan var första vågen. Nu befinner vi oss i i den andra där it blir mobilt och utmanar traditionella branscher i hög grad. Men om vi tycker att det går fort nu är det inget mot hur det kommer att bli när den tredje vågen kommer med en hög grad av virtualisering och självlärande robotar. Det är en spännande tid vi lever i!

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.