Färre parkeringsplatser kan ge fler bostäder

Sverige har bostadsbrist och behöver närmare 700 000 nya bostäder fram till 2025. Något som stoppas upp av kravet på parkeringsplatser. Nu undersöker ett nytt projekt om lösningen är att planera för mobilitet snarare än för parkering.

När ett byggbolag idag ska bygga nya flerfamiljshus måste de inte bara planera för vatten och avlopp utan också ta hänsyn till kommunens så kallade parkeringstal, det vill säga hur många parkeringsplatser som måste byggas i anslutning till huset. Ibland är de så höga som 1,0 det vill säga en p-plats per lägenhet, ibland något lägre.

I ett samhälle där alla har och måste ha bil, som i USA på 1950-talet där svenska stadsplanerare inspirerades till parkeringstalen, kan det låta fullt logiskt. Men så ser inte Sverige ut idag.

– På landsbygden är det fortfarande vanligt med inte bara en utan till och med två bilar per familj, men i Stockholms stad har bilinnehavet per tusen invånare legat konstant i 15 år, trots att inkomsterna har gått upp med över 30 procent, konstaterar Pelle Envall, vd på Trafikutredningsbyrån och doktor i trafikplanering.

– I snitt är det faktiskt bara hälften av hushållen i flerbostadshus i storstäderna som äger en egen bil idag.

Trots det ska alltså byggbolagen bygga p-platser, gärna i garage under huset, som kostar mellan 200 000–400 000 kronor att anlägga. Per plats. Det vill säga mer än vad många nya bilar kostar i inköp. Och det här ställer till problem.

För det första begränsar kraven det faktiska antalet lägenheter som byggs.

– Om du har en plats med ett p-tal på 1,0 där du kan bygga hundra lägenheter måste du dessutom anlägga hundra p-platser, säger Pelle Envall. I de flesta städer innebär det att man får bygga garage. Om det då visar sig att det bara är möjligt att bygga 80 p-platser i garagets första våning får byggbolaget välja: antingen bygga 20 p-platser en våning ner, något som fördyrar bygget väsentligt, eller att bara bygga 80 lägenheter. De flesta väljer det senare.

Färre och dyrare bostäder

Men inte nog med att det byggs färre bostäder, de som ändå byggs blir dessutom betydligt dyrare än om de hade byggts utan garage, och därmed dyra att både köpa och hyra.

– Något som får flera negativa konsekvenser, säger Pelle Envall. Till exempel leder det till att låginkomsttagare som inte ens äger bil får betala högre boendekostnader för att subventionera sina grannars parkeringsplatser eftersom kostnaden slås ut på alla lägenheter. Men det innebär också att många byggbolag tvekar inför att bygga mindre lägenheter eftersom kostnaden för att anlägga en p-plats gör dem för dyra för målgruppen.

På landsbygden är det här inte ett problem, och i storstäder finns det idag tack vare innovationer och förändrade levnadssätt flera alternativ till privatbilism.

– Det viktiga idag är egentligen inte att planera parkeringsplatser utan att planera för människors mobilitet. Med bilpooler, cykelpooler, kollektivtrafik, hemleveranser och så vidare finns alla möjligheter för människor i storstäder att varken behöva bil eller parkeringsplats.

Därför efterlyser Pelle Envall en större flexibilitet, att man istället för p-tal redan på planeringsstadiet tittar på just det här husets och områdets speciella förutsättningar.

– Det kan handla om att vid planeringen av ett nytt område tänka på att få med livsmedelsbutiker, eller att bygga hus med förvaringsskåp i entrén så att det blir superlätt att beställa hem sina livsmedel från butiken. Det viktiga är att undersöka vilka möjligheter som passar bäst just här.

Flexibla processer

Flera städer i till exempel USA, Storbritannien och Sverige har också börjat låta byggbolag utveckla hus med låga p-tal. Men att börja med helt nya, flexibla processer där både kommunala och privata aktörer ska samverka är inte det lättaste. För att undersöka och utvärdera hur det kan utvecklas på bästa sätt genomförs därför ett projekt i Stockholm och Haninge med Trafikutredningsbyrån som projektledare.

Två byggbolag bygger här var sitt hus med betydligt lägre p-tal än vanligt samtidigt som andra mobilitetslösningar planeras in från grunden.

– Vi hoppas att det här ska leda till ökad kunskap inom flera områden, till exempel hur kommunen kan agera kravställare för mobilitet istället för parkering. Men vi vill också se hur människors beteenden förändras. En tredjedel av alla resor vi gör sker på samma sätt av gammal vana, men nu får vi se vad som händer när de boende aktivt exponeras för andra alternativ.

Även Kungliga tekniska högskolan, KTH, är inblandad i projektet och ska utvärdera lärdomarna av det hela. Och att en förändring av synen på p-tal och mobilitet är nödvändig är Pelle Envall övertygad om.

– Idag styr p-talen vilka bostäder som byggs och det är inte rimligt. Vi ska bygga bostäder som människor vill ha och har råd med, inte styras av förlegade siffror och föreställningar kring bilinnehav.

En kommentar till “Färre parkeringsplatser kan ge fler bostäder

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.