Förarlös transport förändrar samhället

Vi behöver förflytta både oss själva och saker, problemet är bara att transporter orsakar trängsel, luftproblem och negativ klimatpåverkan. Än så länge. För framtidens transporter ser helt annorlunda ut, och de goda nyheterna är att de redan är här.

Vem har inte suttit i en bilkö och svurit över trafiken i dagens storstäder? Funderat på att göra som Michael Douglas i filmen Falling down och bara lämna bilen och samhället bakom sig, eller i alla fall fantiserat om en framtid där flygande små sfärer transporterar runt människor under en blå himmel, utan köer.

Riktigt så sci fi-aktig är inte den framtid som Magda Collado, mobilitetsforskare på Viktoria Swedish ICT, målar upp.

– Det finns flera megatrender som driver ett behov av förändrade transporter, konstaterar hon. Urbaniseringen som ökar trängseln, den negativa klimatpåverkan som transporter ger upphov till idag, men du har också digitaliseringen som genererar nya innovationer och förändrade beteendemönster hos dagens unga.

Tillsammans påverkar de behovet av nya transportlösningar, möjligheterna att ta fram dem och viljan att faktiskt använda dem. Och enligt Magda Collado är det framförallt fyra olika egenskaper som kommer att vara utmärkande för framtidens transporter: de kommer att vara tjänstebaserade, delade, elektrifierade och, inte minst, självkörande.

– Självkörande fordon kommer att vara den absolut största förändringen när vi tittar på framtidens resande, konstaterar hon. Det kan låta som science fiction, men till viss del är de faktiskt redan här och det kommer snart att bli ett stort och vanligt inslag i trafiken.

Något som de flesta är överens om kommer att minska trängseln i storstäderna. Dels genom att de självkörande fordonen förutspås minska det privata bilägandet – kan du beställa fram en bil som hämtar dig utanför dörren behöver du ingen egen. Dels för att självkörande bilar tar betydligt mindre plats i stadsrummet eftersom en datorstyrd bil behöver mindre vingelutrymme än en bil med en mänsklig förare.

Påverkar hela landet

– I de här sammanhangen pratas det mycket om fördelarna för staden, men självkörande fordon kan även förändra mönstren på landsbygden, konstaterar Magda Collado.

Istället för att lägga ner kollektivtrafik på glest utnyttjade, olönsamma linjer skulle ett mindre självkörande fordon kunna beställas när som helst på dygnet, och på så vis underlätta kollektivt resande även där det bor färre människor.

Men oavsett vem som kör framtidens bilar, bussar och andra fordon är Magda Collado övertygad om att de kommer att ha en sak gemensamt: de kommer att gå på el.

– Många trodde att de senaste årens låga oljepris skulle minska efterfrågan på elbilar men den har tvärtom ökat, främst för att eldrift minskar även lokala trafikproblem som buller och dålig luft.

Men det är inte bara tekniken som skiljer framtidens transporter från dagens, det är även den mänskliga faktorn.

– Dagens unga är inte intresserade av att äga en bil för det ses som dyrt och bökigt. Däremot har de något som närmast kan beskrivas som en kärleksrelation med sin mobiltelefon, och allt de kan göra via den ser de som något väldigt positivt.

Och när bilen som statussymbol ersätts av telefonen uppstår många tillfällen till digitala innovationer även inom resande.

– Då kan du skapa tjänstebaserade, delade funktioner som till exempel bilpooler och elcykelpooler, samtidigt som kollektivtrafiken blir väldigt konkurrenskraftig. Men du kan också utveckla tjänster som gör att personen inte behöver förflytta sig alls, som till exempel livsmedelsaffärer med hemkörning eller små självkörande drönare som levererar inköp till dörren.

I början av framtiden

Men att tala om det här som framtidens resande är egentligen fel perspektiv anser Magda Collado.

– Vi har kommit mycket längre än många tror, vi är redan i början av den här framtiden. Det svåra nu blir att få infrastrukturen att hänga med.

För även om tekniken utvecklas snabbt är det inte lika enkelt att flytta på den stål och betong som utgör våra befintliga städer och vägar. Något som blir en utmaning för de stadsplanerare som ska försöka få framtidens teknik och beteenden att fungera med de städer vi har idag.

I Göteborg försöker processledare Anna Svensson och hennes kollegor på Stadsbyggnadskontoret att lösa detta dilemma genom att planera in flexibilitet i det man bygger.

– Nästa år börjar vi arbetet med vår nya översiktsplan där vissa delar har en planeringshorisont som sträcker sig mer än 30 år fram i tiden, bortom år 2050. Vi kan inte veta hur trafik och resande ser ut då, därför är det viktigt att vi planerar så att staden blir anpassningsbar och att vi inte bygger bort framtida möjligheter.

Ett steg är till exempel att bygga p-hus som klarar dagens krav, men som med några lätta åtgärder även kan användas av självkörande bilar. Ett annat är att lägga nya bostäder i anslutning till redan befintlig kollektivtrafik och service.

– Dels för att det är möten mellan människor som gör en stad till en attraktiv plats, dels för vi på så vis minskar behovet av att förflytta sig med andra medel än med cykel, kollektivtrafik och till fots. Sedan är det enda vi kan vara säkra på att det som gäller idag inte gäller imorgon, och det är naturligtvis jättesvårt samtidigt som det är mycket spännande.

En kommentar till “Förarlös transport förändrar samhället

  1. Början på ett nytt samhälle där robotarna tagit över inemot hälften av dagens jobb. Vi behöver knappast importera mera arbetskraft. Snarare får vi ett överskott av arbetskraft.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.