Ny motor lyfter flyget

Framtidens flygplansmotorer kan bli mycket bränslesnålare än i dag. Svenska GKN Aerospace är med i ett europeiskt samarbetsprojekt för att revolutionera flygindustrin – och tar med sig småföretag in i satsningen.

Trollhättanbaserade GKN Aerospace är med och tar fram en helt ny typ av flygmotor. Det handlar om en open rotor-motor, där målet är att sänka bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

– Det är en helt ny typ av motor, med två utanpåliggande propellrar, säger Robert Lundberg, ansvarig för europeiska forskningsprogram på GKN Aerospace.

För att en flygplansmotor ska bli så effektiv som möjligt ska dragkraften genereras så effektivt som möjligt. Ett sätt är att öka diametern för att få mer luft genom propellern. I den nya open rotor-motorn används inget hölje som i en traditionell turbofläktmotor. På så sätt minskar vikten och själva propellrarna kan också öka i storlek.

– I framtiden ska open rotor-motorn kunna köra lika snabbt som en turbofläktmotor, men ha 25–30 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med år 2000, säger Linda Rösen, forskningsingenjör teknologiutveckling, på GKN Aerospace. Motorn väntas tas i bruk år 2030.

Europeiskt samarbete

Motorn är en del i EU:s stora flygforskningsprogram och demonstratorprojekt, Clean sky. Det GKN Aerospace har utvecklat och levererat är två nyckelkomponenter till motorn, i form av roterande strukturer i lättviktsmaterial.

Företaget började redan på 1980-talet att nischa in sig på komponenter till flygmotorer, vilket gör att de i dag har en naturlig position i demonstratorprojekt.

– Vi har utvecklats inom både tillverknings- och tekniksidan genom att nischa oss, och tillverkar i dag lastbärande strukturkomponenter till 90 procent av de stora flygplanen, säger Robert Lundberg och fortsätter:

– Vinnovas bidrag gör att vi kan satsa på att bli ännu mer konkurrenskraftiga i tillverkningstekniken, vilket säkrar vår konkurrenskraft och ger arbetstillfällen.

Den svenska flygindustrin ligger generellt långt fram när det gäller till exempel utveckling av flygplansvingar med minskat luftmotstånd och motorkomponenter som ger högre verkningsgrad i flygmotorer, något som bidrar till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Robert Lundberg tror att en förklaring till att Sverige ligger i framkant – och kan vara en aktör på den internationella marknaden – handlar om en historia av alliansfrihet, där vi tvingats utveckla militära flygplan på egen hand. Att Sverige tagit plats i det europeiska samarbetet är en bekräftelse på den svenska flygindustrins starka ställning.

Ett internationellt samarbete är också vad som behövs för ett projekt av den här kalibern, menar Linda Rösen.

– För att vi ska nå resultat krävs ett aktivt forskningsarbete och gemensamt arbete som hela den europeiska flygindustrin jobbar med tillsammans.

Vägen in

Clean sky skapar också möjligheter för små och medelstora företag att komma ut på en större marknad. Att få med små företag ut i Europa har också varit ett mål med det delprojekt som Vinnova finansierar – och ett viktigt resultat. Flera svenska små och medelstora företag, institut och högskolor har fått draghjälp av GKN Aerospace. Ett av dem är Brogren Industries. De har varit med som leverantör till GKN Aerospace och tagit fram kompletta detaljer för slutförädling hos GKN.

– Det har varit väldigt värdefullt för oss att vara med – på många olika nivåer, säger Börje Andermård,vd på Brogren Industries. Det handlar om kunskaps- och kompetensöverföring samtidigt som vi också får en inblick i vad marknaden vill ha i framtiden. På så sätt kan vi rikta våra investeringar rätt och se åt vilket håll vi ska spinna vidare inom vår egen forskningsverksamhet.

Pusha gränser

De stora frågorna som driver Europas flygsektor är miljö, konkurrenskraft och passagerarnas krav. Det är miljö som ligger i fokus i Clean Sky-projektet. Även här spelar Vinnovas finansiering stor roll, påpekar Linda Rösen.

– Det är viktigt för samhället att vi vågar pusha gränserna mot stora miljömål, men som enskilt företag innebär det en stor risk. Därför är det jättebra att Vinnova är med och stöttar. Vi behöver utmana oss och dela risken för att komma någonstans.

Det görs finjusteringar av existerande motorer hela tiden, men det räcker inte för att nå Europas högt ställda miljömål. Målet är att år 2050 ska miljöpåverkan ha minskat med 75 procent per passagerare och kilometer jämfört med år 2000.

– För att flygindustrins miljöpåverkan ska börja minska krävs stora förändringar, som till exempel en helt ny motor som open rotor, säger Linda Rösen.

Nu går Clean sky-projektet in i nästa steg, där open rotor-motorn ska provköras och flygprovas av det  franska företaget Safran.

2 kommentarer till “Ny motor lyfter flyget

 1. Vad menas med "två utanpåliggande propellrar":
  "Det är en helt ny typ av motor, med två utanpåliggande propellrar, säger Robert Lundberg, ansvarig för europeiska forskningsprogram på GKN Aerospace."
  Är det mot-roterande propellrar som menas? (Eng. Contra-Rotating Open Rotor, CROR)

  Vidare:
  "– I framtiden ska open rotor-motorn kunna köra lika snabbt som en turbofläktmotor, men bara ha 25–30 procent av bränsleförbrukningen jämfört med år 2000, säger Linda Rösen, forskningsingenjör teknologiutveckling, på GKN Aerospace."
  Hur ska man kunna få 25-30% av bränsleförbrukningen när torde ha [åtminstone] mer än 50% verkningsgrad "år 2000"?

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.