Magnus Björsne, projektledare, AstraZeneca.

BioVentureHub samlar småbolag i storföretagets hjärta

Vad har båtbottenfärg med farmakologi att göra? Svaret finns på AstraZeneca BioVentureHub, ett fullskaligt experiment för att hitta framtidens innovation och affärsmöjligheter inom life science.

Magnus Björsne går med snabba steg nedför huvudgatan på AstraZeneca i Mölndal och öppnar en dörr med skylten BioVentureHub. Här, precis mitt i läkemedelsjättens hjärta, har tjugo småbolag sin arbetsplats.

– De är modiga, de har frivilligt satt sig i Goliats mage, skrattar Magnus Björsne och kliver in.

Det var han som 2012 fick idén till hela hubben. Ända sedan sin disputation inom läkemedelskemi 1995 hade han jobbat inom olika positioner på AstraZeneca, de senaste tolv åren inom affärsutveckling. Och han hade sett att något behövde hända med hur bolaget jobbar med innovation.

– Innovation är ingen one man show och AstraZeneca har alltid jobbat tillsammans med andra för att ta fram nya produkter. Det har handlat om tillämpad forskning tillsammans med akademin eller att köpa innovationer från mindre bolag.

Problemet med den senare varianten är att de patent och produkter som tas fram av små företag inte alltid fungerar i det stora industribolagets processer.

– Om vi då vill köpa in deras produkt men göra om något i läkemedlets struktur kan det vara så att vi är tvungna att göra om vissa tester och godkännandeprocesser, något som förlänger tiden till introduktion på marknaden med flera år.

Byta tankar och idéer

Så frågan var om det fanns nya sätt att jobba tillsammans med småbolagen? Sätt som gjorde deras produkter bättre lämpade att sälja vidare för industriell tillverkning och som därmed minskade både deras och investerarnas risker?

I samma veva hade AstraZeneca gjort stora konsolideringar och i Mölndal fanns det helt plötsligt tomma lokaler. Så Magnus Björsne började fundera: tänk om AstraZeneca kunde bjuda in duktiga mindre företag inom life science och medicinteknik att ha sin arbetsplats här?

– Om de kunde sitta här och prata med oss redan i ett tidigt stadium kunde det minska problemen. På så vis skulle vår personal dessutom kunna interagera med dem och lära av deras tankar och idéer.

Idén var ett faktum, frågan var bara hur den skulle kunna realiseras? Svaret blev Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca AB. Han övertygade styrelsen om att idén var god och gav Magnus Björsne fria händer att utveckla verksamheten.

– Jag sticker inte under stol med att det här är ett jättestort experiment och då måste du vara fri att utveckla verksamheten allteftersom experimentet utvecklar sig, säger Magnus Björsne. Egentligen är det lite lustigt, vi är ett företag där 80 procent av de anställda jobbar med experimentell verksamhet, trots det har vi aldrig tidigare experimenterat med vår affärsutveckling.

Idag, fem år senare, är AstraZeneca BioVentureHub en realitet. På verksamhetens 2 400 kvadratmeter stora yta hyr ett 20-tal bolag kontor och labblokaler och rör sig dessutom fritt på anläggningen, precis som Astra­Zenecas egna anställda.

Men det är inte vilka företag som helst som får flytta in, och Magnus Björsne är noga med att påpeka att det här inte handlar om välgörenhet. BioVentureHub vänder sig till etablerade företag som har sina patent på plats och som kan ha ett utbyte med AstraZeneca och de andra företagen i hubben. Dessutom är det redan i hyreskontraktet reglerat hur eventuella patent och licenser som uppkommer ska hanteras, och det finns ingen automatisk rätt för AstraZeneca att få tillgång till innovationer som uppstår.

– Verksamheten bygger framförallt på förtroende och att båda parter vill hjälpa varandra framåt kompetensmässigt, påpekar Niklas Magnell, COO för AstraZeneca BioVenutreHub. Men har du juridisk paranoia, då kan du inte ge dig in i något sånt här.

Nya perspektiv

I ett av rummen längs korridoren sitter Gunilla Rudén, Britt Novén och Christina Gretzer på ForValue, ett konsultbolag inom medicinteknik.

– Vi har haft kontor på andra inkubatorer förut men där är många företag och entreprenörer väldigt juniora, säger Gunilla Rudén. Här däremot är alla mer seniora vilket gör samarbeten lättare och diskussioner mer intressanta. Dessutom ger det pondus vid externa kontakter att förknippas med AstraZeneca.

Carina Schmidt, vd på hub-företaget Athera som utvecklar biologiska läkemedel för patienter med kärlsjukdomar, håller med.

– Vi har haft god hjälp av både informella och formella kontakter inom AstraZeneca. Jag tycker också att det positiva utbytet mellan bolagen i hubben är viktigt, för många av oss är i samma båt och har stor nytta av att byta erfarenheter och råd över en kaffe eller lunch.

Några rum längre bort jobbar Lena Lindblad, forskningsansvarig på I-tech. Företaget använder farmakologiska metoder för att ta fram ny båtbottenfärg och på så vis minska användningen av biocider i marin miljö, en teknik som nu säljs framförallt i Asien.

– Vi är egentligen en udda fågel här eftersom vi inte utvecklar läkemedel, men vår bas är densamma eftersom vi använder oss av farmakologi. Och vi har haft väldigt stor nytta av att finnas här!

Dels är det den fysiska miljön med kontor och labb på samma ställe som tilltalar Lena Lindblad.

– Men att ha tillgång till hela den här kompetensmiljön där man får prata forskning med så många spännande människor och få nya perspektiv är fantastiskt! Nu när det här är verklighet undrar man bara varför ingen har kommit på att göra så här förr.

Rickard Wahlström, proteinkemist och vd för Q&Q Labs, tycker att BioVentureHub är ett spännande projekt.

– Vi såg tidigt att det skulle kunna bli väldigt framgångsrikt eller iallafall en väldigt spännande resa. Vi såg dessutom en möjlighet att komma närmare många företag av den typ som vi fokuserar på att hjälpa. Vi var samtidigt i en förändringsprocess i verksamheten, både gällande personal och verksamhetsinriktning så att byta lokaler och komma närmare vissa kunder blev för oss en naturlig del av den processen.

Digital hälsa

Tanken med BioVentureHub är att verksamheten på kort sikt ska gynna AstraZeneca genom att skapa en innovativ, delande kultur. Det i sin tur ska bidra till att göra företaget till en attraktiv arbetsgivare som kan locka de bästa, som i sin tur i diskussioner med varandra och med hubb-bolagen ska kunna ta forskningen längre än man hade kunnat göra annars.

– Sedan finns det också ett strategiskt värde. Vår bransch har varit väldigt produktorienterad, det vill säga vi har sålt piller, säger Magnus Björsne. Men precis som fordonsindustrin och andra branscher kommer vi att tvingas bli mer tjänsteorienterade – folk vill inte köpa piller, de vill köpa hälsa.

Och ska AstraZeneca sälja det måste de kunna mäta den direkta effekten för att kunna ta betalt för den.

– Det i sin tur kräver att vi är öppna för att lära oss mer om medicinteknik och digitalisering, och då är hubben ett utmärkt sätt att bjuda in företag som sitter på den kompetensen.

Ett exempel på detta är MentorMate. De utvecklar skräddarsydd mjukvara och har idag över 400 anställda i USA och i Bulgarien. Största marknadssegmentet är digital hälsa och under våren ska företaget flytta in en del av verksamheten i BioVentureHub.

– AstraZeneca tyckte att vi vore en bra partner för deras resa mot digitala hälsolösningar och när vi väl hade börjat göra affärer ihop blev hubben en naturlig knytpunkt, säger Björn Stansvik, vd på Mentormate.

Han ser flera fördelar med att befinna sig fysiskt på AstraZeneca.

– Hubben är en samlingsplats för innovativa företag på ett kommersiellt stadium. Det faktum att du har att göra med företag som redan är framgångsrika på egen hand skapar ett nätverk som har en dynamik och kraft som vi tror kommer att accelerera vår tillväxt.

BioVentureHub har också väckt stor nyfikenhet från flera stora svenska industriföretag som är intresserade av att göra liknande saker i sina egna branscher.

– Det svåra är inte att få idén utan att genomföra den, konstaterar Magnus Björsne. Samtidigt är det här en så enkel och grundläggande idé att det är lätt att få människor att förstå vitsen med den. Det kostar oss inte särskilt mycket att hjälpa de här företagen, men vi vinner oändligt mycket på det i längden.

4 kommentarer till “BioVentureHub samlar småbolag i storföretagets hjärta

 1. BioVentureHub?
  Jag jobbar själv på AstraZeneca i Södertälje, är nu tjänsteledig för utveckling av egen innovativ och patenterad produkt.
  En produkt som skapades för hälsa (arbetsmiljö) men handlar även om att affektivisera ställtider Lean osv.
  Mina chefer har inte ens nämnt att vi inom AstraZeneca har en slags inkubatorverksamhet.
  Försöker komma med i STING.
  Hur kommer man i kontakt med er för att undersöka mina egna möjligheter, internt?.

 2. Intressant. Hur mycket har AstraZeneca erhållit från Vinnova för starta hubben?

  1. Hej! BioVentureHub har beviljats finansiering med 19,5 miljoner kronor från Vinnova för åren 2015-2019. Resterande 40 miljoner står övriga finansiärer och de själva för.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.