I dag använder runt 500 skolor världen över Dugga. Nu utvecklas Dugga Smart som bland annat ska kunna följa en elevs inlärningskurvor för att se om personen utvecklas i rätt riktning eller om det behöver sättas in extra hjälp.

Digitaliserade prov höjer kunskapsnivån

Startupbolaget Dugga ser många utvecklingsmöjligheter när det gäller digitaliserade prov. Inte minst som ett bra sätt att höja kompetensen på individnivå.

Patrik Nilsson och Claudia Rademaker, som står bakom startupbolaget Dugga, är båda universitetslärare i botten och vet vad det innebär att sitta med en halvmeter hög av prov som ska rättas innan lovet.

– Vi började fundera på hur man kan göra kunskapsutvärderingen både enklare och effektivare, säger Patrik Nilsson. Resultatet blev Dugga, ett digitalt provsystem som helt är baserat på feedback från lärare och it-ansvariga. Det är så enkelt att även ointresserade och datorovana kan ta till sig det.

Den första versionen lanserades i maj 2015 till 30 skolor och drygt ett år senare var det dags att ta steget ut på marknaden.

– Vi var med på vår första mässa, Skolledarkongressen i Göteborg och på SETT-mässan där vi lanserade Dugga Free för lärare. Det var väldigt roligt och vi fick bra respons.

Dugga är baserad på en plattform som lätt kan integreras med olika typer av lärarplattformar och undervisningsnivåer för att passa den egna organisationen, oavsett om det är ett universitet eller en lågstadieskola.

Många valmöjligheter

Patrik Nilsson tar fram sin bärbara dator för att visa hur enkelt det är. Efter att ha loggat in på sitt konto går det att skapa nya prov, se gamla prov, spara favoriter eller titta på delade prov som andra lärare har tagit fram.

Valmöjligheterna är många. Systemet har tolv olika frågetyper från essä och flervalsfrågor till att matcha, klicka rätt och hemuppgift. Det går också att lägga in bilder, filmer och ljud.

– För oss är det viktigt att man kan använda sig av en palett av frågetyper för att kunna ställa frågor på ett effektivt sätt, säger Patrik Nilsson. När det gäller till exempel essäfrågor är den största fördelen att man slipper försöka tolka handstilar. Det går att ge feedback direkt i texten och söka på nyckelord som ska vara med i svaret.

Varje elev tilldelas en sifferkod som avanonymiseras först efter det att betyget är satt. Eleverna har egna konton där de loggar in för att göra prov. När provet är rättat får de ett sms med en länk till sin login så att de direkt kan gå in och se betyget.

– Sifferkoden tar bort alla förutfattade meningar och när vi testade systemet på lärare kunde de ibland bli väldigt förvånade över vissa elevers resultat, säger Claudia Rademaker.

Stora utvecklingsmöjligheter

I dag använder runt 500 skolor världen över Dugga och det är tack vare gratisversionen Dugga Free man har kunnat nå ut så snabbt.

Nästa steg är Dugga Smart som går ut på att arbeta med learning analytics, det vill säga att samla och analysera data på olika nivåer för att förbättra förutsättningarna för elevers lärande. Målet är att utveckla en produkt som sedan ska ut på marknaden.

– Vi vill på ett systematiskt sätt analysera elevernas resultat och bland annat titta på inlärningskurvor för att se om personen utvecklas i rätt riktning eller om det till exempel behöver sättas in hjälp i ett tidigt skede, säger Patrik Nilsson.

– Det går även att jämföra olika skolor, läromaterial etcetera och då behövs plötsligt inga Pisa-undersökningar längre eftersom det finns tillgång till riktig data, säger Claudia Rademaker.

Andra tillämpningar de kan se är till exempel adaptivt lärande där innehållet som presenteras anpassas efter användarens behov och inlärningsteknik baserat på hur eleven tidigare har svarat på frågor och uppgifter.

– Vi ser mer och mer i skolan att elever får jobba på så långt deras kapacitet räcker och individualiserade prov tar hänsyn till var de själva befinner sig. Om tio år hoppas vi att Dugga ska ha utvecklats till ett dynamiskt autonomt system där det går att föra en konversation med systemet, säger Patrik Nilsson.

Dugga är också partner med Microsoft som har bidragit med ett serverutrymme värt drygt tre miljoner kronor vilket gör att man kan expandera snabbare.

– Vi tittar på olika forskningsmöjligheter tillsammans, till exempel att använda AI, artificiell intelligens, semantisk textanalys och liknande funktioner för att göra Dugga ännu häftigare.

Utvärdera kunskapsnivå

Ytterligare en väg att gå är företagsutbildningar där det istället för test ofta blir fest på kvällen och där gränsen mellan undervisning och underhållning ofta är flytande.

– Men bara för att man har ett utvärderingssystem behöver det inte alltid betyda att man avslutar med ett test och alla tester behöver inte leda till betyg, säger Claudia Rademaker.

Hon menar att ett test lika gärna kan fungera som feedback till läraren genom att användas i början av lektionen för att se var kunskapsnivån ligger och på så sätt kunna höja kompetensen.

– Sedan kan man göra ett nytt test efter lektionen och se vad de har lärt sig. Det är just därför vi har valt namnet Dugga som betyder en enklare eller mindre omfattande typ av skriftligt test. Allt behöver inte vara prov och examina utan det handlar om att lära sig tillsammans och att lära livet ut.

En kommentar till “Digitaliserade prov höjer kunskapsnivån

  1. Verkligen viktigt i dagens Värld. Om inte Sverige gör på alla ställen är det inte bra för arbetsmarknaden eller för kunskaperna. Vår Mkfc skola startade år 2000 och utbildade svenska och afrikaner. Men ministern på Folkbildningsrådet tog bort rättigheten från oss. Skolverket har gett oss rättigheten i alla kommuner. Tyvärr många kommuner vet inte vad det är och därmed invånare blir utestänga i sådana kommuner.
    Marjariitta ritanoro

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.