Innovativ resetjänst får en ny chans

Framtiden såg ljus ut för den innovativa resetjänsten UbiGo men sedan satte verkligheten stopp. Efter tre års lobbyverksamhet är nu kollektivtrafikaktörerna med på tåget, vilket öppnar upp för satsningar på mobilitetstjänster.

Om resor i vardagen kunde göras mer hållbara skulle det bidra till att klimatmålen inom transportsektorn nås. I Sverige finns en bra infrastruktur med välfungerade kollektivtrafik och en stor flotta av taxibilar, hyrbilar, bilpooler och lånecyklar. Men hur får man människor att överge bilägandet och istället välja ett flexibelt och mer hållbart resande? Vinnova finansierade under åren 2013–2014 projektet GO:smart, som utvecklade och testade den innovativa resetjänsten UbiGo. Genom att samla kollektivtrafik, bilpool, hyrbilar, taxi och cykelpool i ett abonnemang som alla i ett hushåll kan använda via en app möter man männi­skors behov av att kunna transportera sig på ett enkelt sätt.

Ett dussintal aktörer från näringsliv, akademi och forskning har varit involverade i projektet och under testperioden prenumererade ett sjuttiotal hushåll i Göteborg på resetjänsten. Enligt den utvärdering som gjordes var hushållen väldigt positiva och de flesta ville fortsätta att använda tjänsten. Men efter testperioden tog det stopp då Västtrafik, en viktig aktör i projektet, inte ville överlåta biljettförsäljningen åt utomstående aktörer. Filip Kjellgren, handläggare på Vinnova, har ägnat tre år åt att få viktiga kollektivtrafikaktörer som Västtrafik, Skånetrafiken och SL med på tåget. Utan tillgång till deras trafikdata och möjlighet att sälja deras biljetter är det svårt att utveckla framtidens resetjänster.

– De som driver kollektivtrafiken behöver ta ett kliv tillbaka och lämna över till snabbfotade aktörer att utveckla och paketera resetjänster så kan de ägna sig åt det som de kan bäst, nämligen leverera bra kollektivtrafik. Ett bra exempel är Transport for London, som sköter Londons tunnelbana. De öppnade upp sin trafikdata och lät andra aktörer utveckla spännande tjänster, vilket har ökat kundnöjdheten.

Förra året sjösattes ett Vinnova-­finansierat projekt med ambitionen att hitta en gemensam målbild för öppna trafikdata. Projektet har identifierat de datamängder och tjänster som kollek­tivtrafiken behöver tillhandahålla för att möjliggöra smarta mobilitetstjänster. I början av maj beviljade Vinnova 23 miljoner till Drive Sweden för att koordinera och stötta framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige. Projektet heter KOMPIS och får ta del av nya satsningar inom ramen för Regeringens samverkansprogram N­ästa generations resor och transporter.

Filip Kjellgren tror att förutsättningarna nu är goda för att skapa resetjänster som UbiGo.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.