Ny teknik ökar delaktighet och självständighet

För att möta de globala målen behöver offentliga aktörer vara öppna för att testa nya lösningar. Satsningen på Verklighetslabb gör det möjligt att testa nya lösningar som i vissa fall utmanar gällande policyer i verklig miljö.

Förra året lanserade regeringen satsningen »Testbädd Sverige« med ambitionen att skapa miljöer där idéer och prototyper kan testas och utvecklas. Inom ramen för Vinnovas Verklighetslabb har ett flertal pilotprojekt sjösatts där offentliga aktörer öppnar upp sin verksamhet för utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö. Det kan handla om allt från att bygga upp en organisation till att utforma processer och arbetssätt. I Eskilstuna kommun testar man välfärdstekniska lösningar inom LSS-verksamheten (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Målet är att inspirera och utbilda personalen så att de blir trygga med den nya tekniken i sitt arbete med personer med intellektuella och kognitiva svårigheter.

– Det är lätt att köpa in ny teknik men svårare att få personalen att använda den. Till exempel märkte vi att de Ipads som köpts in blev liggande, vilket är synd för ny teknik kan verkligen vara till stor hjälp för personer med olika funktionsnedsättningar till exempel vid inlärning, kommunikation och planering. Det kan bidra till att de bli mer delaktiga och självständiga. Utbudet är stort, det finns allt från appar och Wii-spel till touch-kontakter och sensorer. Tanken är att göra personalen till inspiratörer som inför ny teknik anpassat till brukarens behov, berättar Marie Skoghill som är utvecklingsledare för LSS-verksamheten på Eskilstuna kommun.

Pilotprojektet inleddes med en workshop där medarbetarna fick en demonstration av den teknik och de digitala hjälpmedel som kommunen köpt in, och kommer avslutas med en workshop där deltagarna får dela med sig av sina kunskaper till kollegor.

– Det tar dock tid att ändra sitt arbetssätt och förhållande till teknik. Vi såg i en enkätundersökning att många medarbetare använder sin smartphone privat men att få använder den i jobbet. Det vill vi ändra på och uppmuntrar därför våra medarbetare att ha en mer lekfull och nyfiken inställning och att använda digital teknik i sin arbetsvardag, säger Marie Skoghill.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.