Social renovering höjer status på miljonprogramsområde

Trianonprojektet i Malmö är ett lysande exempel på hur social innovation och offentlig-privat samverkan kan ge goda resultat.

När det privata fastighetsbolaget Trianon i Malmö behövde renovera sina fastigheter i miljonprogrammet Lindängen för att göra dem mer energieffektiva valde de att samverka med Malmö stad inom ramen för Vinnova­finansierade Innovationsplattformen Malmö Sydöst. I samband med renoveringen gjordes sociala satsningar, så kallade sociala kontrakt. Arbetslösa personer i området rekryterades för att hjälpa till med renoveringen, man satsade på fritidsgårdar för unga och använde gamla fönster för att bygga växthus åt de boende. Dessa åtgärder minskade skadegörelsen, ökade triv­seln och minskade omflyttningen. Värdet på området har nu ökat så pass mycket att Trianon planerar nybyggnation i Lindängen för första gången på 40 år.

Innovationsplattformen har fungerat som en mötesplats där Trianon och M­almö kommun kunde mötas och hitta nya sätt att jobba mot samma mål. Projektet har varit ekonomiskt framgångsrikt för Trianon men även Malmö stad har sparat pengar genom att fler bostäder renoveras och byggs, fler kommer i arbete och den sociala oron minskar.

– Det här är ett tydligt exempel på att inte bara tekniska innovationer utan även innovativa arbetssätt kan ge stor effekt i slutändan, både för samhället och för det enskilda företaget, säger Rebecka Engström, handläggare på Vinnova.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.