Buller dämpas med innovativ teknik

Buller är ett miljöproblem som kostar både pengar och hälsa. Projektet Tysta Offentliga Rum använder teknik på nya sätt för att skapa behagligare ljudupplevelser för stadens invånare.

När våra städer förtätas ökar risken för mer buller. Därför pågår forskning för att ta fram idéer om hur störande ljud kan förebyggas, till exempel med hjälp av ny asfalt.

Det var i samband med en förstudie kring detta ämne som innovationsföretaget IMCG kom på idén att undersöka om det går att skapa ljuddämpade oaser i en bullrig stadsmiljö.

Tre prototyper togs fram, bland annat i form av flyttbara hexagonformade ljuddämpare, som bland annat placerades ut i anslutning till en lekplats i närheten av bullrande trafik. Tack vare den ljuddämpande tekniken är bullernivåerna 20 decibel lägre i hexagonerna, vilket uppfattas av människan som dubbelt så tyst som på utsidan.

– Som exempel på varför det här är viktigt kan jag berätta om en man som hörde av sig till oss. Han var deltidssjukriven från sitt arbete som journalist och fotograf, och berättade att när han arbetade inne i centrala Göteborg brukade han gå till hexagonen vid Masthuggskajen. Han sa att han verkligen uppskattade att det fanns ett ställe att landa i en tystare miljö, utan att behöva slösa pengar på cafébesök eller liknande, säger Amanda von Matern, projektledare på IMCG.

Hantering av ljudföroreningar …

… utgår från tre principer: isolering, diffusion och absorption.

Isolering: Om du ska skydda en park från vägbuller är det första steget att isolera parken från ljudet, till exempel genom att sätta upp en vägg.
Diffusion: Eftersom väggen bara leder bort ljudet, men inte sänker det, kan diffusion användas. Mot en vägg som inte är helt slät bryts ljudet upp åt olika håll och det sprids över ett större område med lägre intensitet.

 

Absorption: För att inte ljudet bara ska studsa över ljudbarriären och därmed skapa problem någon annanstans, används den tredje principen: absorption. Ljudet skickas in i ett ljuddämpande material, splittras upp och minskar i styrka.

 

Spara

Spara

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.