Robotar ställer diagnoser

Snart kan robotar ta hand om rutinarbetet på avdelningarna och ställa avancerade diagnoser. Danica Kragic, professor i robotik, ser stora möjligheter för artificiell intelligens i vården.

AI handlar i grund och botten om att utveckla dataprogram baserade på inhämtad kunskap som sedan används för att fatta beslut. Danica Kragic, professor i robotik vid KTH, vill egentligen inte kalla dem för intelligenta eftersom det handlar om en maskin.

– På samma sätt som vi människor tar beslut baserat på vår kunskap kan en maskin göra det så länge det finns regler som styr. Att den kan tänka själv är ett sätt att beskriva det, men det handlar snarare om att den kan skapa relationer mellan saker och ting. Hur två saker relaterar till, beror på eller påverkar varandra går att beskriva matematiskt och det är precis det AI handlar om – tillförd kunskap, erfarenhet, data och matematik.

IBM:s superdator Watson startade till exempel sin bana 2007 som ett försök att ta fram ett frågebesvarande system som kunde tävla i tv-frågesporten Jeopardy. I dag har Watson tagit steget in i vården och kan nu avläsa ultraljud och röntgenbilder med målet att hjälpa till att diagnostisera cancer, diabetes, hjärtsjukdomar med mera. En studie från Stanfords universitet visar till exempel att en artificiell hudläkare kan vara lika bra på att diagnosticera cancer som sin mänskliga motsvarighet.

Utöver att använda AI för sjukdomsdiagnostik kan det nyttjas för att bygga supportsystem för patienter på liknande sätt som vi i dag använder oss av smarta telefoner och appar.

– Det kan till exempel vara att koppla behandling och övervakning mer mot individen som på så sätt kan få skräddarsydda förslag på vad hen bör och inte bör göra. AI behöver inte vara stora och komplicerade system utan kan användas till allt från enkla saker till oerhört komplexa.

När det gäller AI och automatisering finns det många utvecklingsmöjligheter. På Nya Karolinska kommer till exempel förarlösa robottruckar att ta över uppgiften att hämta allt från mat till tvätt och läkemedel. På så sätt frigörs tid för personalen som kan fokusera på att ta hand om patienterna istället.

Skapa nya relationer

Det AI framför allt kan tillföra menar Danica Kragic är att systemet kan skapa relationer mellan olika yrkesfält vilket leder till en bättre helhetsbehandling för patienten. Det kan i framtiden leda till att det går att hitta nya samband som är svåra för människan att upptäcka eftersom vi ofta saknar både tid och möjlighet.

– Det är där man ser maskinens förmåga. Vi kanske ska se AI som en mer komplicerad kalkylator istället. Varför ska vi slösa tid på att räkna ihop komplicerade tal när en miniräknare kan göra det mycket snabbare? Poängen är att så länge det finns bra regler som kan användas för att bygga beslutsfattande system varför inte utnyttja dem?

Inom vården kan man dels se AI som ett verktyg som läkarna har tillgång till för att minimera risken för fel och hitta den bästa behandlingen för den enskilde patienten, dels för att skapa funktioner som saknas i dag.

– Det kan till exempel vara att låta patienten äga sin hälsa i större utsträckning genom ökad tillgång till relevant information baserat på samma system som läkarna använder. På så sätt går det att höja förtroendenivån och få en helt annan diskussion kring hälsa. Det skulle både kunna förändra vilken typ av läkare vi träffar och vilka läkare som tittar på vårt fall.

Ett annat intressant område är hemtjänstsektorn där AI skulle kunna användas för att kvalitetssäkra verksamheten genom monitorering och öppna utvärderingar för att få en sann bild av hur det egentligen fungerar.

Utnyttja potentialen

Den största utmaningen med AI är att införa systemen på ett bra sätt anser Danica Kragic. I Sverige finns redan ett uppbyggt system med både statliga och kommunala regelverk vilket försvårar när det gäller att fatta beslut som rör hela landet. Det är något hon ser som svårt att förändra eftersom det är betydligt lättare att etablera nya system.

– Men om man inte fattar beslut och investerar globalt kommer vissa att hamna utanför. Sekretessen är en annan stor utmaning som diskuteras mycket inom EU. Hur ska vi kunna säkerställa att rätt personer får tillgång till informationen? Men givet den utveckling som sker hoppas jag ändå att vi kommer att utnyttja potentialen kring AI till fullo och att vården kommer att omfamna möjligheterna med genomtänkta beslut. Vi måste visa på goda exempel för då kommer man att våga mer.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.