CERN-anläggningen med kringliggande landsbygd.

”Vi tänjer hela tiden på gränsen för vad vi kan göra”

Från att ha haft en snäv kundbas har Examec i dag kunder runt om i Europa. Strategin, att bygga upp ett tekniskt kunnande och hitta en marknad för avancerade produkter, har varit framgångsrik, bland annat levererar företaget nu komponenter till partikelacceleratorerna i CERN.

När Mats Ohlsson köpte Examec år 2010 hade företaget, som är specialiserat på precisionsdetaljer och avancerade maskinbyggen i mindre serier, en smal kundbas. Som aktör inom verkstadsindustrin stod valet mellan två strategier, antingen tillverka billigt och konkurrera med låglöneländer eller att bygga upp ett tekniskt kunnande och hitta en marknad för mer avancerade produkter. Examec, med säte i Tomelilla, valde det senare. I en annan del av Skåne påbörjades vid denna tid bygget av MAX IV, ett svenskt laboratorium för acceleratorfysik och här såg Mats Ohlsson en affärsmöjlighet.

– Vi levererade redan maskinbearbetade delar som avancerade metallkärnor till Scanditronix Magnet AB i Vislanda, magneter som bland annat används i partikelacceleratorerna i CERN, och tänkte att vi skulle kunna leverera avancerade komponenter även till MAX IV och EES (European Spallation Source), en annan stor forskningsanläggning under uppbyggnad i Lund, berättar Mats Ohlsson.

År 2012 fick Examec efter en upphandling ett ramavtal med Max IV, vilket lett till några tiotal vunna upphandlingar. Företaget har också fått in en fot på den internationella marknaden och levererar numera komponenter till världens största partikelfysiklaboratorium CERN och har bland annat vunnit en första upphandling av mekanisk utrustning på EES, ett Neutron Splitter Test Enclosure.

– En fördel med att delta i forskningsanläggningarnas upphandlingar är att de är helt transparanta, du får möjlighet att se vilka de andra leverantörerna är och vilka priser de erbjuder, vilket ger insikt i konkurrensläget och möjlighet till benchmarking.

Examec har inte bara siktat in sig på forskarvärlden utan har även en stor kundbas bland förpackningsföretag samt företag med annan klinisk och vetenskaplig inriktning. Det som utmärker just forskningsanläggningarna är den kompetensutveckling som samarbetet och de höga kraven innebär, menar Mats Ohlsson.

– Vår ambition är inte att sälja billigt utan att tillverka sådant som ingen annan kan göra, det kan till exempel handla om högprecisionsdetaljer i exotiska material som högren koppar, volfram och titan. Att hela tiden tänja på gränsen för vad vi kan göra är verkligen utvecklande, liksom det nära samarbetet med forskarna som innebär många ingående diskussioner. En annan vinst är rent varumärkesmässig, att leverera till forskningsanläggningar visar att du håller en viss nivå.

Men hur tar man sig in på denna marknad?

– Jag tror att en del företag väljer att inte delta i upphandlingar med internationella forskningsanläggningar på grund av att det tar så lång tid att gå igenom all dokumentation och skriva anbud på engelska. För dem kan MAX IV, som är ett svenskt laboratorium, vara en väg in och även en bra kundreferens på den globala Big Science-marknaden.

 

Läs mer om Forskningsanläggningar här.

Läs mer om ScandiNova här.

Läs mer om Carlsson & Möller här.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.