Verklighetslabbet är indelat i gemensamma ytor och privata ytor, så kallade poddar där du sover, har ditt badrum och förvarar dina personliga ägodelar. Syftet är att undersöka om vi kan bygga flerbostadshus där boendeytan är 60 procent mindre samtidigt som välmåendet ökar. Läs mer om hur poddarnas utrymme är fördelat längst ner i artikeln.

De utmanar byggnormen och skapar bostäder för fler

Tech Farms sätt att lösa bostadsbristen är hus där varje hyresgäst har en egen liten sovmodul och badrum, men delar på kök, vardagsrum och andra sociala ytor.

Att det är bostadsbrist i Sverige är ingen nyhet, inte heller att det pågår en urbanisering över hela världen. Men lösningen behöver inte vara att bygga fler bostäder som vi definierar begreppet bostad idag. I alla fall inte om du frågar Lisa Renander, vd på fastighetsbolaget Tech Farm.

– Tech Farm är ett sätt att bo som är utvecklat efter de behov som millennials har. De ser sig själva som globala medborgare, de jobbar ofta digitalt och har sina kollegor på andra ställen i världen. Då ökar behovet av rörlighet, men också behovet av att bo tillsammans för att få en känsla av tillhörighet.

Lösningen som Tech Farm har tagit fram är hus där varje hyresgäst har en egen liten sovmodul och badrum, så kallade poddar, men delar på kök, vardagsrum och andra sociala ytor. För att undersöka hur detta kan utvecklas ytterligare genomför man därför ett årslångt projekt där boendeytan i ett hus har minskats med 60 procent.

– Vi har tydliga byggnormer i Sverige som är till för att värna människors välmående, men för att kunna bygga på vårt sätt behöver vi bryta dessa normer. Vi gör det här testet för att se hur det kan ske utan att för den skull minska de boendes välmående.

I april i år flyttade därför ett antal försökspersoner in i ett verklighetslabb i en fastighet i centrala Stockholm. Där ska de bo i ett år så att följeforskarna ska kunna se hur de upplever sin vardag.

– Vi kan tänka ut vad vi tror kommer att fungera, men det är omöjligt att veta hur du upplever en miljö på lång sikt om du inte vistas där i din vardag. Det är först när det testas i verkligheten som du märker om det funkar eller inte.
Än så länge är de boende mycket positiva, och Lisa Renander hoppas att deras försök i framtiden ska påverka byggnormer både i Sverige och internationellt.

– Det är klart att det är utmanande att gå före och göra något som ingen annan har gjort, men det är samtidigt det som gör arbetet spännande.

***

Så här funkar poddarna:

  • Verklighetslabbet är indelat i gemensamma ytor och privata ytor, så kallade poddar där du sover, har ditt badrum och förvarar dina personliga ägodelar. Syftet är att undersöka om vi kan bygga flerbostadshus där boendeytan är 60 procent mindre samtidigt som välmåendet ökar.
  • Boverkets byggregler kräver att badrum ska göras tillgängliga för alla oavsett funktionsvariation. Ska varje podd klara det blir de för stora. Det har labbet löst genom att ha större gemensamma badrum i anslutning till poddarna.
  • De minsta poddarna får inte ha dörr för då bryter de mot brandsäker-heten. Istället har de fått varsitt tjockt, ljudisolerat draperi och klassificerats om från »rum« till »våningssäng«. De fyra minsta poddarna ligger i anslutning till varandra och har fått en dörr ut mot resten av labbet. De har också låsbar förvaring för sina värdesaker.
  • 51 kvadratmeter är snittytan på en singelbostad i Stockholm, och enligt byggreglerna är det minsta storleken på en studentlägenhet cirka 24 kvadratmeter. Labbet är klassificerat som gemensamt boende, men den lösning Tech Farm utvecklar för framtiden är lägenheterna 2 till 13 kvadratmeter. Med gemensamma ytor inräknat blir det 20 kvadratmeter per person, en storlek som gör att de behöver använda klassificeringen »hotell« istället för »bostad«.
  • I labbet finns sammanlagt tio poddar
  • Två av poddarna är på sex kvadratmeter och fyra på två kvadratmeter vardera.
  • Ett lite större familjerum med eget badrum.
  • I labbet finns gemensamt kök, vardagsrum, gym och meditationsrum, flera av rummen är bokningsbara om du vill bjuda hem egna gäster.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.