Om innovatören förstår användarens behov från början sparas både tid och pengar.

När innovatörer möter användare uppstår magi

Det behövs nya innovationer inom vård och omsorg för att kunna möta framtiden. Mistel i Västerås skapar möten mellan två parter som sällan möts, användare och innovatörer. Resultatet blir en kunskapsbank om hur upphandling inom vård och omsorg egentligen fungerar.

En medelålders man såg sin åldrande mamma bli allt svagare och till slut klarade hon inte att ta hand om sig själv utan behövde hjälp med allt, till och med sin personliga hygien. Vänliga men ändå främmande personer kom hem till henne och klädde av och tvättade henne med jämna mellanrum, något sonen självklart var tacksam för, men ändå började fundera kring. Skulle man inte kunna uppfinna något som gjorde att äldre människor skulle kunna fortsätta att duscha själva, utan att behöva ge upp sin integritet till främlingar? Som en biltvätt kanske, fast för människor?

Precis där skulle förmodligen de flesta av oss ha viftat bort tankarna som helt orimliga, men inte den här mannen. Han vände sig istället till verksamheten Mistel, Mötesplats för Innovation i Samverkan – Testbädd för Livskvalité, inom Västerås stad.

– Vi är en verksamhet med uppgift att skapa möten mellan två parter som sällan möts, förklarar Elisabeth Kjellin, projektledare på Mistel. Dels innovatörer som vill ta fram tjänster och produkter som ska bidra till välbefinnande och självständighet för äldre och personer med funktionsnedsättning, dels de tänkta användarna av produkterna och tjänsterna.

Återkoppling ger bättre resultat

Allt startade för drygt tio år sedan. Västerås stad började då att jobba aktivt med välfärdsteknologi, helt enkelt för att man insåg att vård och omsorg behövde hitta nya sätt att jobba.

– Det innebär självklart inte att vården ska bli hård och omänsklig, utan det handlar om att frigöra tid för personalen så att de kan vara där mänskliga händer behövs och inte göra sådant som tekniken kan göra bättre, påpekar Elisabeth Kjellin.

För att kunna utveckla produkter som fungerar inom vård och omsorg och uppfyller alla användares behov måste innovatörerna redan på utvecklingsstadiet få återkoppling från användarna. Något som inte är helt enkelt för en enskild innovatör som saknar egna nätverk inom vård och omsorg. För att lösa det dilemmat startades Mistel.

– Vi träffar innovatörer, identifierar deras behov och är sedan deras kontaktväg för att nå målgruppen på ett effektivt och strukturerat sätt. Det kan handla om att samla ihop en fokusgrupp eller hitta en avdelning på ett ålderdomshem som har behov av just den här lösningen och se om de har möjlighet att vara testare.

Resultatet blir en kunskapsbank om hur upphandling inom vård och omsorg egentligen fungerar.

– Många som vänder sig till oss är innovatörer som har sett ett behov hos en anhörig och skapat en lösning, men de har sällan kunskap om hur kommunal upphandling fungerar, säger Elisabeth Kjellin.

Personalen kan därför hjälpa till med allt från att ge information om regler kring hjälpmedel till att förmedla kontakter med investerare och rekrytera både enskilda testare och hela avdelningar. Oftast finns det ett stort intresse som till exempel för den automatiserade duschlösningen som via Mistel:s hjälp har gått från fokusgrupper till prototyp. Under åren har man testat allt från avancerade trygghetslarm till greppvänliga tandborstar och sett att arbetssättet har flera fördelar.

– Först och främst ser innovatörerna snabbt om det faktiskt finns ett behov av deras idé. När de dessutom får in synpunkter från användare redan på ett tidigt stadium är det lättare för dem att förändra och förbättra sin p­rodukt eller tjänst utifrån användarnas behov.

Fördelar och utmaningar

Positiva effekter har även dykt upp för testpersonerna personligen.

– En följeforskare intervjuade våra testpersoner, både personal och äldre, och såg att båda grupperna stärktes av att ses som experter. Att bli lyssnad på, att den kunskap man besitter ses som viktig, gör att man stärks som person och mår bättre.

Men även om det finns många fördelar har även utmaningar dykt upp längs vägen.

– Alla som jobbar inom vård och omsorg har hög belastning i vardagen och även om de ofta vill delta i testerna är det inte alltid de hinner. Därför har vi börjat rekognoscera i närliggande kommuner för att se om vi kan hitta lämpliga testmiljöer även där.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.