Stora förändringar väntar inom sjukvården

Det finns idag tabletter med sensorer, som i realtid kan låta läkaren följa upp sina patienters medicinering och rutiner. Samtidigt får du i många fall fortfarande din vårdkallelse på papper hem i brevlådan. Sjukvården står mitt i en brytningstid.

– Den vårdstruktur vi har idag skapades på 1950-talet, och just nu utmanas den från flera håll, samtidigt, säger Laurent Saunier, enhetschef Hälsa på Vinnova.

Framförallt är det tre områden där han ser stora förändringar.

– Det första är den roll patienten förväntas spela. När medborgarna ser att Skatteverket, bankerna, apoteken, ja, alla sektorer i samhället digitaliseras kommer de att förvänta sig att sjukvården också förändras och sätter patienten i centrum. Vi kommer inte att acceptera kallelse på papper för en vårdtid som inte passar när det finns så mycket effektivare tidsbokningssystem i andra delar av samhället.

Det andra området som påverkar utvecklingen i sjukvården just nu är all den nya teknik och alla de nya metoder för behandling som finns idag, och som ständigt blir mer och mer avancerade.

– Inom 15–20 år kommer vi att kunna 3D-printa organ. Redan förra året godkände amerikanska läkemedelsverket ett piller med inbyggd sensor som patienten sväljer för att sedan kunna följa upp i realtid hur medicineringen påverkar just den här patienten. Istället för att vara offer för slumpmässiga mutationer i våra gener kommer vi att kunna bota snarare än behandla. Genterapi kommer göra det möjligt för en diabetiker att bli av med sin diabetes och kanske inte heller föra sjukdomen vidare till sina barn.

Gränser suddas ut

Men båda de här trenderna, patientens roll och teknikens utveckling, ställer krav på utveckling inom ett tredje område: hur vården organiseras och finansieras.

– Med mer individanpassad vård som kombinerar läkemedelsutveckling, datavetenskap, medicinteknik och biokemi så suddas gränserna ut. Där är Sveriges biobanker och patientregister en resurs med enorm potential. Men det måste bli lättare för vårdgivare i olika landsting att samfinansiera och samarbeta kring de riktigt dyra investeringarna framöver. Det jobbas stenhårt på det i hela landet men vi är inte riktigt där än.

Och anledningen är inte så mycket pengar som organisation och finansiella modeller.

– En tredjedel av kroniskt sjuka patienter är till exempel i behov av psykiskt stöd. Om primärvården såg till att de fick träffa en psykolog skulle de må bättre vilket sparar pengar åt hela vårdkedjan. Men vem ska stå för den kostnaden? Vi har inte strukturerna idag för att ta hänsyn till uteblivna kostnader. Vi arbetar i stuprör och problematiken debatteras inte så mycket. Hur vi löser det och skapar bättre samverkan mellan olika discipliner kommer att ha en mycket stor inverkan på vården och Sveriges konkurrenskraft i framtiden.

En kommentar till “Stora förändringar väntar inom sjukvården

  1. Artikeln antar stora förändringar i vården, men utgår i allt väsentligt från nuvarande struktur vad gäller finansiering och operativ drift. För att skapa förutsättningar för en bättre anpassning till framtida krav är det antagligen nödvändigt att skilja på finansiering och drift.

    Finansieringen måste antagligen i ökande grad vara konstruerad som en förskingring – om än obligatorisk. Driften måste både bli mer situations- och krav/behovsanpassad och mer geografiskt likvärdig. Genom en separering av finansiering och drift skapas starkare krav på effektivitet och produktivitetsdrivande utveckling. Om patienten samtidigt kan välja vårdgivare utvecklas dessutom ett konkurrenstryck som leder till ett mer patientanpassat beteende.

    Vården som sådan behöver tillhandahållas i enheter som är både större och mindre än de vi har idag.
    Forskning, utbildning och anslutande specialistvård bör drivas i tillräckligt stora och resursstarna enheter. Specialiserad vård där det finns tydligt samband mellan volym och behandlingsresultat bör samlas till ett begränsat antal enheter. Basal och livskvalitetsdrivande vård bör drivas i flera men mindre enheter med förutsättning för överblick och förståelse för varje enskild patients situation.

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.