Digitalisering ger säkert dricksvatten

Rent dricksvatten är något många tar för givet, men klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på vattenverken. Krav som IVL tillsammans med vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer möter med nya digitala lösningar.

Musikindustrin skapar nya vägar att nå ut

Det var en av de första branscherna som vändes upp och ner av digitaliseringen. Men det betyder inte att utvecklingen i musikbranschen har tagit stopp. Bara i år lanseras två svenska innovationer som skapar helt nya förutsättningar, både för musiker och för deras fans.

Motverka diskriminering med innovation

Kan trakasserier och diskriminering lösas digitalt? På #metoo-hackaton i Göteborg i början av februari testades den tanken i praktiken.
– Social innovation kanske inte alltid generar högst ekonomisk vinst, men det behövs om vi ska kunna lösa stora samhällsproblem, säger initiativtagaren Rebecka Gustin.

Stora förändringar väntar inom sjukvården

Det finns idag tabletter med sensorer, som i realtid kan låta läkaren följa upp sina patienters medicinering och rutiner. Samtidigt får du i många fall fortfarande din vårdkallelse på papper hem i brevlådan. Sjukvården står mitt i en brytningstid.

Innovativ resetjänst får en ny chans

Framtiden såg ljus ut för den innovativa resetjänsten UbiGo men sedan satte verkligheten stopp. Efter tre års lobbyverksamhet är nu kollektivtrafikaktörerna med på tåget, vilket öppnar upp för satsningar på mobilitetstjänster.

Ny teknik ökar delaktighet och självständighet

För att möta de globala målen behöver offentliga aktörer vara öppna för att testa nya lösningar. Satsningen på Verklighetslabb gör det möjligt att testa nya lösningar som i vissa fall utmanar gällande policyer i verklig miljö.

Testmiljö Norrköping lär äldre använda surfplatta i hemmet

Se oss äldre som en resurs och inte en belastning. Det var Barbro Holmströms krav för att delta i Testmiljö Norrköping där målet bland annat har varit att testa olika produkter och tjänster och att lära äldre att använda surfplattor och utvärdera appar i hemmiljö.

Digitaliserade prov höjer kunskapsnivån

Startupbolaget Dugga ser många utvecklingsmöjligheter när det gäller digitaliserade prov. Inte minst som ett bra sätt att höja kompetensen på individnivå.

Innovation jams får fart på idéerna

Samla medarbetare från alla delar av företaget i ett innovation jam där de fritt kan dela idéer och diskutera via en digital plattform som påminner om Facebook.

BioVentureHub samlar småbolag i storföretagets hjärta

Vad har båtbottenfärg med farmakologi att göra? Svaret finns på AstraZeneca BioVentureHub, ett fullskaligt experiment för att hitta framtidens innovation och affärsmöjligheter inom life science.

Trendspaning: Hur ser integriteten ut i ett uppkopplat samhälle?

Smarta telefoner, sociala medier och uppkopplade prylar. Internet har revolutionerat våra liv på många sätt – men finns det en baksmälla? Lisa Kaati, biträdande programchef för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige, berättar om risker och möjligheter på nätet med personlig integritet i fokus.

Blockkedjan revolutionerar världen

Blockkedjan, tekniken bakom den virtuella valutan bitcoin är het just nu. Vissa anser till och med att den kan förändra världen och att den kommer att påverka allt från finans till hur vi röstar och köper våra bostäder.

Entreprenören – den nya rockstjärnan

Superentreprenören John Elvesjö hade lika gärna kunnat vara djurvårdare och driva ett litet zoo. Men så blev det inte. Istället är han en av grundarna till innovationsföretaget Tobii och nyligen invald i Vinnovas styrelse.

En digital plattform är din nästa arbetsgivare

Erik Borälv publicerade sin första webbsida 1993. Han intresserar sig för allt inom digitalisering och på Vinnova jobbar han mest med datadriven innovation. När han var ordförande i regeringens Användningsforum var frågor kring digital arbetsmiljö ständigt på agendan.