De utmanar byggnormen och skapar bostäder för fler

Tech Farms sätt att lösa bostadsbristen är hus där varje hyresgäst har en egen liten sovmodul och badrum, men delar på kök, vardagsrum och andra sociala ytor.

Färre parkeringsplatser kan ge fler bostäder

Sverige har bostadsbrist och behöver närmare 700 000 nya bostäder fram till 2025. Något som stoppas upp av kravet på parkeringsplatser. Nu undersöker ett nytt projekt om lösningen är att planera för mobilitet snarare än för parkering.

Bygger för ett bilsnålt liv

I Lerum och Ale kommun pågår just nu en satsning för att minska biltrafiken och premiera hållbara resvanor. Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen utmanar idén om bilen som den enkla lösningen.

Framtidens städer kräver innovation

Svenska kommuner, liksom städer över hela världen, står inför enorma utmaningar i form av trafikträngsel, bostadsbrist och klimatförändringar. För att lösa det krävs innovation. Frågan är bara hur städernas arbete med det ska se ut?

Social renovering genom samverkan

Ökad social trygghet och trivsel. Fler personer i arbete. Energi­­effektivare bostäder och ett område som har ökat så starkt i värde att här nu byggs nytt för första gången på 40 år. Trianonprojektet i Malmö är ett exempel på hur social innovation i kombination med offentlig-privat samverkan kan ge goda resultat i flera led.

Glasklart höjdarbygge

Ett svenskt system kan revolutionera byggnation av skyskrapor. Genom The Brunkeberg Systems innovativa monteringsteknik kan varje glasruta sättas på plats smidigare och snabbare.

Hållbara städer

Genom att utnyttja ekosystemtjänster kan staden bli bättre rustad att möta framtidens klimatutmaningar, som värme­böljor och ökad nederbörd.

»Städer måste agera som ansvarsfulla länder«

Professorn och miljöforskaren Johan Rockström är optimistisk inför framtiden, men anser att det är dags att städerna tar sitt miljöansvar fullt ut. En del av detta är att varje stad måste hålla sin egen miljöbudget.

Res enkelt utan bilägande

Det går att få människor att välja bort bilägande om man bara gör det tillräckligt bekvämt att åka kollektivt. Det menar i alla fall resetjänsten Ubigo i Göteborg.

Nya samverkansformer ska förbättra stadsutveckling

Projektet Södertörnsmodellen har hittat en innovativ organisationsform som sammanför kommun, akademi och näringsliv. Det skapar effektivare stadsplanering och hållbar stadsutveckling.

Den innovativa staden

Hållbar stadsutveckling är orden på de flesta stadsplane­rares läppar numera. Men vad kan det betyda i praktiken och hur ser de globala trenderna ut? Innovation träffade David Sim på danska Gehl Architects, global urban consultants, för att få svar.