Digitalisering ger säkert dricksvatten

Rent dricksvatten är något många tar för givet, men klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på vattenverken. Krav som IVL tillsammans med vattenverk, teknikleverantörer, IT-bolag och forskningsaktörer möter med nya digitala lösningar.

Stora förändringar väntar inom sjukvården

Det finns idag tabletter med sensorer, som i realtid kan låta läkaren följa upp sina patienters medicinering och rutiner. Samtidigt får du i många fall fortfarande din vårdkallelse på papper hem i brevlådan. Sjukvården står mitt i en brytningstid.

Ishockeyspelare hjälper till att ta fram test för hjärnskador

Vad har elitishockeyspelare och hjärnforskare i Göteborg gemensamt? Svaret är ett nytt diagnosverktyg för att hjälpa patienter med hjärnskakningar och andra nervsjukdomar, något som kan ge helt ny livskvalitet åt de drabbade.

Testmiljö Norrköping lär äldre använda surfplatta i hemmet

Se oss äldre som en resurs och inte en belastning. Det var Barbro Holmströms krav för att delta i Testmiljö Norrköping där målet bland annat har varit att testa olika produkter och tjänster och att lära äldre att använda surfplattor och utvärdera appar i hemmiljö.

BioVentureHub samlar småbolag i storföretagets hjärta

Vad har båtbottenfärg med farmakologi att göra? Svaret finns på AstraZeneca BioVentureHub, ett fullskaligt experiment för att hitta framtidens innovation och affärsmöjligheter inom life science.

Små och stora företag skapar nya lösningar tillsammans

Alla vill anställa de bästa, men alla de bästa går inte att anställa. För att ändå få tillgång till viktig spetskompetens jobbar många företag med öppen innovation, och i Göteborg forskas det nu på ett världsunikt projekt där små och stora företag skapar nya lösningar tillsammans.

Biologiska läkemedel ger hopp åt ryggmärgsskadade

Nu satsar regeringen 90 miljoner kronor på innovativ produktion av biologiska läkemedel. En central cellbank med stamceller som kan användas för transplantation vid ryggmärgsskador är ett exempel på vad det skulle kunna leda till.

Renare blod utan biverkningar

Läkemedel som hämmar T-celler, en typ av vita blodkroppar, har visat sig vara framgångsrika vid behandling av MS och andra svåra sjukdomar. Nu har en ny dialysliknande process utvecklats som ger lika bra effekt men färre biverkningar.

Supersnabb smärtlindring

Nu har forskare tagit fram en pacemaker för nervsystemet. Jonpumpen lindrar smärta lokalt och supersnabbt.