Så får du en innovationsdriven styrelse

Det är viktigare för en styrelseordförande att lära sig företaget ordentligt än att ha stor kunskap om branschen för att få fart på innovationsarbetet. Det visar i alla fall Daniel Yar Hamidis forskning kring små och medelstora företag.

Nytt ramverk för innovationsarbete i styrelser

Att våga tänka nytt är en viktig ingrediens när det gäller att driva på innovationsarbetet i styrelsen. Starka engagerade ägare och bra kunskap om bolaget är nyckelfaktorer.

Innovation jams får fart på idéerna

Samla medarbetare från alla delar av företaget i ett innovation jam där de fritt kan dela idéer och diskutera via en digital plattform som påminner om Facebook.

Innovativt kontor eller hela havet stormar?

Ett kontor utan fasta platser blir allt vanligare. Ny forskning har tittat närmare på hur det nya sättet att jobba påverkar oss.