Norra Europa ska leda materialforskningen

CERN i all ära, snart finns två av världens mest banbrytande forskningsanläggningar i svenska Lund, något som gör det möjligt att genomföra avancerade experiment från grundforskning hela vägen till produktutveckling. Nu är frågan hur Max IV och ESS ska kunna bidra till svensk innovation?

Framtidens innovation ska lösa EU:s utmaningar

Ett mer konkurrenskraftigt Europa. Det är målet för EU:s forsknings- och innovationspolitik. Men hur ska det gå till? Just nu pågår en utvärdering, och Sverige trycker på för att göra EU mer utmaningsdrivet.

Internationell kunskap förenar

– Det var länge sedan industrin kunde förlita sig enbart på den kunskap som finns inom det egna landet.

Det säger Per Tervahauta, kansliråd på Näringsdepartementet. Han är för närvarande ordförande i det internationella nätverket Eureka, som ska hjälpa svensk och europeisk industri att klara sig i global konkurrens.