Motverka diskriminering med innovation

Kan trakasserier och diskriminering lösas digitalt? På #metoo-hackaton i Göteborg i början av februari testades den tanken i praktiken.
– Social innovation kanske inte alltid generar högst ekonomisk vinst, men det behövs om vi ska kunna lösa stora samhällsproblem, säger initiativtagaren Rebecka Gustin.

Simchild avslöjar fördomar

När socialtjänsten gör barnavårdsutredningar är det inte ovanligt att föräldrars ekonomiska situation eller vilken etnisk tillhörighet de har påverkar bedömningen – helt omedvetet. För att stärka såväl yrkesverksamma som blivande socionomers förmåga att bedöma barns situation, har utbildningsprogrammet Simchild skapats.