Stora förändringar väntar inom sjukvården

Det finns idag tabletter med sensorer, som i realtid kan låta läkaren följa upp sina patienters medicinering och rutiner. Samtidigt får du i många fall fortfarande din vårdkallelse på papper hem i brevlådan. Sjukvården står mitt i en brytningstid.

Ur användarens synvinkel

Det började som en vision om att involvera patienter i utvecklingen av vården. Nu är Experio Lab en permanent del av Landstinget i Värmland – och förändrar sjukvården genom att utmana grundläggande antaganden.

Lyckan i att få bestämma själv

Ledsagarservicen i Laholm upplevdes tidigare som oflexibel och snäv. Men med hjälp av tjänstedesign ser det nu helt annorlunda ut. I dag får alla som beviljats ledsagarservice själva bestämma hur många timmar de behöver.

Med fokus på ungdomar i Första Linjen

Ett av projekten Experio Lab arbetar med just nu är Första Linjen – en verksamhet som ger stöd åt unga med psykisk ohälsa. Experio Labs uppdrag är att hjälpa till att utveckla verksamheten och skapa bättre vårdtjänster genom att involvera dem Första Linjen är till för – ungdomarna.

Innovation ger bättre betalt

Går det att använda ekonomiska styrmedel för att främja innovationer i äldrevården och på så sätt ge de äldre en bättre livskvalitet? Det är precis vad Västerås stad håller på att ta reda på.

»Frustration driver innovation«

Landstinget kan ses som en stor och oåtkomlig organisation, men för Annika Remaeus är det en drivkraft att snabbt kunna koppla ihop utvecklare och vården för nya lösningar. Nu testar hon nya ersättningssystem som ska gynna förebyggande vård vid en virtuell diabetesmottagning.

Vi flyttar in!

I Oxelösund har man tagit ett helt nytt grepp för att få nyinflyttade på äldreboenden att trivas och känna sig hemma. Genom att spendera ett dygn tillsammans innan flytten blir det lättare att se människan bakom sjukdomarna.