Furhat är roboten som berör

Forskaren och entreprenören Samer Al Moubayeds största drivkraft är att bygga teknologi som berör människor. Roboten Furhat kan inte bara prata utan också visa känslor och kanske är det den som blir din bäste vän i framtiden.

Du ska inte tro, du ska veta

Jennie Ekbecks vision som vd för Umeå Biotech Incubator, UBI, är att det ska bli Europas bästa life science inkubator. Som affärsutvecklare och företagsbyggare vill hon bidra till att lyfta andra, och då särskilt kvinnor.

Entreprenören – den nya rockstjärnan

Superentreprenören John Elvesjö hade lika gärna kunnat vara djurvårdare och driva ett litet zoo. Men så blev det inte. Istället är han en av grundarna till innovationsföretaget Tobii och nyligen invald i Vinnovas styrelse.

»Jag vill lära mig allt!«

Hanna Metsis är projektledare för Teklafestivalen – en teknikfestival på KTH för unga tjejer som gillar att bygga, skapa och testa nya saker.

– Målet är att få dem att upptäcka vilka möjligheter det finns inom teknikvärlden.

Digitalisering har blivit en ny dimension

Sara Öhrvall delar sin tid mellan konsult- och styrelseuppdrag och sitter sedan i december i Vinnovas styrelse. För ett par år sedan var hon med och grundade Mindmill, ett nätverk av egna företagare som arbetar under samma namn.

– Jag tror att det i framtiden kommer bli allt vanligare med egna oberoende individer som går in och ut ur olika konstellationer.

Innovation sker i möten

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ger sin syn på Sverige som innovationsland och berättar om regeringens prioriteringar inom innovationspolitiken.

»Frustration driver innovation«

Landstinget kan ses som en stor och oåtkomlig organisation, men för Annika Remaeus är det en drivkraft att snabbt kunna koppla ihop utvecklare och vården för nya lösningar. Nu testar hon nya ersättningssystem som ska gynna förebyggande vård vid en virtuell diabetesmottagning.

Innovation mot fattigdom

Som ung var det samhällsentreprenören Eliza Kücükaslans dröm att elektrifiera Afrika och de senaste åren har hon i samma anda bidragit till att ge fattiga i Ghana tillgång till mikroförsäkringar. Enligt henne är sociala innovationer vägen mot hållbar fattigdomsbekämpning.

»Att fler behärskar tekniken gynnar demokratin«

Digitaliseringsexperten Darja Isaksson var tidigt intresserad av digital teknik och som tonåring uppkopplad redan i början av 90-talet. Nu vill hon lyfta betydelsen av att enskilda individer själva tar ansvar för sin teknik.

Sam Pitroda

Han beskrivs som mannen som ligger bakom Indiens IT-under. I 32 år har han jobbat med att modernisera landet.

Allt började med att Sam Pitroda inte kunde ringa till sin fru hemma i USA.