»Stålindustrin hittar alltid nya vägar«

Anna Ponzios uppgift på Jernkontoret är att samla upp idéer som kan leda till innovativa lösningar inom allt från hållbarhet till digitalisering. En utmaning är att ta 3D-tillverkning av metaller från en exotisk och rolig lösning till en industriell process.

Skicklig samverkan ska främja karriären

Det duger inte att producera forskning som sedan samlar damm på en institutionshylla. Det har regeringen visat genom sin forsknings- och innovationsproposition, som framhåller att basanslagen kommer att kopplas till hur väl högskolan samverkar med det omgivande samhället. Och att forskningen ska komma samhället till nytta står redan inskrivet i högskolelagen.

Enad kraft

Att forskning kan ge lösningar på samhällsproblem och att samhället i sin tur kan ge idéer till forskning – det är självklart för de flesta. Men hur denna samverkan ska se ut rent praktiskt är inte lika enkelt.

Samverkan för bättre utbildningar

För att nyutexaminerade studenter ska hålla måttet har det alltid krävts interaktion mellan lärosäten, samhället och näringslivet. Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet visar hur ökad samverkan gör att studenterna bättre når sina utbildnings- och lärandemål.

Byt kunskap med varandra

– Det är lätt att bli insnöad om man bara rör sig i akademivärlden.
Pernilla Ulfvengren, lektor i industriell arbetsvetenskap bytte arbetsplats från KTH till Scania en dag i veckan. Det resulterade i en helt ny utbildning.