Motverka diskriminering med innovation

Kan trakasserier och diskriminering lösas digitalt? På #metoo-hackaton i Göteborg i början av februari testades den tanken i praktiken.
– Social innovation kanske inte alltid generar högst ekonomisk vinst, men det behövs om vi ska kunna lösa stora samhällsproblem, säger initiativtagaren Rebecka Gustin.

Nyanlända talanger får unikt snabbspår

Många nyanlända flyktingar sitter på kompetens som behövs i svenskt näringsliv. Ändå har de svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Nu satsar Handelshögskolan på en ny utbildning, som ska öppna nya vägar.

Kreativt tänk kring avfall

ReTuren i centrala Malmö tar emot avfall, erbjuder kreativa aktiviteter och involverar de boende, vilket gör den unik i Sverige. Det ger också andra effekter i form av mindre nedskräpning och en ökad känsla av stolthet över sitt område.