Så får du en innovationsdriven styrelse

Det är viktigare för en styrelseordförande att lära sig företaget ordentligt än att ha stor kunskap om branschen för att få fart på innovationsarbetet. Det visar i alla fall Daniel Yar Hamidis forskning kring små och medelstora företag.

Nytt ramverk för innovationsarbete i styrelser

Att våga tänka nytt är en viktig ingrediens när det gäller att driva på innovationsarbetet i styrelsen. Starka engagerade ägare och bra kunskap om bolaget är nyckelfaktorer.

Fem tips för att höja innovationsförmågan

Zombieamnesti och att fira misslyckanden är två sätt att få igång det kreativa flödet på jobbet. Här delar Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet, med sig av sina bästa tips.