Tester i verklig miljö ger bättre lösningar

Bussar utan chaufförer, hållplatser inne på bibliotek och lägenheter som inte följer normen – försök och tester med ny teknologi pågår konstant i vår vardag. Men varför är det så viktigt att testa utanför labben? Och hur gör man egentligen för att få det att fungera? Vi har gett oss ut i Sverige för att få svaren på frågorna.

Skarpt test av elvägar

Två nya elvägar testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle. En förhoppning är att det ska bidra till att hitta radikalt nya lösningar inom energi- och transportområdet.

Förarlös transport förändrar samhället

Vi behöver förflytta både oss själva och saker, problemet är bara att transporter orsakar trängsel, luftproblem och negativ klimatpåverkan. Än så länge. För framtidens transporter ser helt annorlunda ut, och de goda nyheterna är att de redan är här.

Färre parkeringsplatser kan ge fler bostäder

Sverige har bostadsbrist och behöver närmare 700 000 nya bostäder fram till 2025. Något som stoppas upp av kravet på parkeringsplatser. Nu undersöker ett nytt projekt om lösningen är att planera för mobilitet snarare än för parkering.

Smartare laddning

Elbilar i all ära, för att de ska gå att köra måste det gå att ladda dem också. Svenska Chargestorm bygger smart laddinfrastruktur som gör att fler kan ladda samtidigt.

Bygger för ett bilsnålt liv

I Lerum och Ale kommun pågår just nu en satsning för att minska biltrafiken och premiera hållbara resvanor. Projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen utmanar idén om bilen som den enkla lösningen.

Ny motor lyfter flyget

Framtidens flygplansmotorer kan bli mycket bränslesnålare än i dag. Svenska GKN Aerospace är med i ett europeiskt samarbetsprojekt för att revolutionera flygindustrin – och tar med sig småföretag in i satsningen.

Elektriskt på vägarna

Under flera år har svenska myndigheter tillsammans byggt en kunskapsbank kring elvägar. I juni togs ett stort steg framåt med invigningen av en demonstrationssträcka på E16, i regi av region Gävleborg.

Ingen docka för kvinnor

Det finns fortfarande inga fysiska krockdockor utformade efter kvinnor. Det leder bland annat till att kvinnor har 50 procents högre risk att drabbas av whiplash-skador. Det vill ViVA-projektet ändra på.