Stora förändringar väntar inom sjukvården

Det finns idag tabletter med sensorer, som i realtid kan låta läkaren följa upp sina patienters medicinering och rutiner. Samtidigt får du i många fall fortfarande din vårdkallelse på papper hem i brevlådan. Sjukvården står mitt i en brytningstid.

Robotar ställer diagnoser

Snart kan robotar ta hand om rutinarbetet på avdelningarna och ställa avancerade diagnoser. Danica Kragic, professor i robotik, ser stora möjligheter för artificiell intelligens i vården.

Biologiska läkemedel ger hopp åt ryggmärgsskadade

Nu satsar regeringen 90 miljoner kronor på innovativ produktion av biologiska läkemedel. En central cellbank med stamceller som kan användas för transplantation vid ryggmärgsskador är ett exempel på vad det skulle kunna leda till.

Ur användarens synvinkel

Det började som en vision om att involvera patienter i utvecklingen av vården. Nu är Experio Lab en permanent del av Landstinget i Värmland – och förändrar sjukvården genom att utmana grundläggande antaganden.