Innovationslabbet Sverige

Nu intensifierar Vinnova sina insatser när det gäller samhällsutmaningar, samverkan, konkurrenskraft och jämställdhet. Allt i linje med regeringens nya forsknings- och innovationsproposition.

Läs ledaren

Smarta transporter tar mindre plats

I framtiden behöver vi hitta nya sätt att lösa våra transportbehov. Det handlar om klimatfrågan, men också om att möta de stora utmaningar som finns i växande städer runt om i världen, där trängsel, buller och miljöproblem gör att bilar och stora trafikanläggningar måste få mindre utrymme.

Läs ledaren

Starkare drivkrafter för samverkan

När företag väljer var de ska lägga sina forsknings- och utvecklingsavdelningar är tillgången till arbetskraft med rätt kompetens och forskningsmiljöer av hög internationell klass avgörande faktorer.

Läs ledaren

Myten om det ensamma geniet

I populärkulturen och i det folkliga medvetandet lever föreställningen om geniet som sitter ensam på sin kammare och kommer på nya fantastiska uppfinningar.

Läs ledaren

Innovationspolitiken behöver vässas

Sverige hamnar i topp i internationella m­ätning­ar över länders innovationsförmåga. Men den globala konkurrensen ökar och en oroande tendens är att Sverige halkar efter andra OECD-länder när det gäller näringslivets investeringar i forskning och utveckling.

Läs ledaren

I städerna ligger framtiden

En majoritet av världens befolkning lever nu i städer och urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Enligt FN:s prognos väntas stadsbefolkningen växa med 2,4 miljarder människor fram till år 2050.

Läs ledaren