Globala mål driver innovation

För att nå de 17 internationella målen för hållbar utveckling krävs helt nya lösningar inom en mängd områden och hela samhället behöver ställas om.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och 17 mål för hållbar utveckling. Målen handlar om alltifrån minskad klimat­påverkan och hållbar konsumtion till inkluderande samhällen, fattigdomsbekämpning och jämställdhet.

Den svenska regeringen har uttalat att Sverige ska ha en ledande roll i genomförandet av målen.

För att nå så ambitiösa mål räcker det inte med att arbeta med beprövade metoder. Helt nya lösningar krävs inom en mängd områden och hela system behöver ställas om, inom exempelvis transporter, stadsutveckling, hälsa, produktionsmetoder i industrin och mycket annat.

Innovation spelar med andra ord en nyckelroll. Och för att få fram lösningar som tar helhetsgrepp och inte bara riktar in sig på avgränsade delar av problemen behöver aktörer inom olika delar av samhället arbeta tillsammans.

Här kan regeringens initiativ med fem strategiska samverkansprogram spela en viktig roll. Vinnova gör nu flera nya satsningar inom programmen med de utökade resurser vi fått genom årets statsbudget. Det handlar bland annat om självkörande, delade och elektriska fordon, användning av artificiell intelligens i vården och nya smarta materiallösningar inom industrin.

Regelverk, lagstiftning och ekonomiska drivkrafter som påverkar företag, kommuner och andra behöver också finnas med för att stimulera fram nya lösningar och omställning.

En typ av spännande insats vi börjat jobba med är så kallade verklighetslabb i offentlig verksamhet där innovationer kan testas och demonstreras. Vi kan då också upptäcka om det finns lagar och regler som behöver förändras för att de nya lösningarna ska kunna komma till användning.

Utmaningar är en viktig drivkraft för innovation. Om vi tar vara på möjligheterna har Sverige goda förutsättningar att utveckla nya lösningar som efterfrågas internationellt och som möter de globala hållbarhetsmålen.

Ämnen: Okategoriserade,

Kommentera

Tidningen Innovation modererar kommentarerna på sidan. Vi förbehåller oss rätten att radera poster som innehåller till exempel personangrepp, reklam, rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Det gäller även poster med länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.