Sverige är ett litet land, som har lyckats göra avtryck i världen genom en rad revolutionerande innovationer. Från tändstickor, dynamit och kullager till IP-telefoni, digitala musiktjänster och dataspel. Samtidigt står Sverige tillsammans med resten av världen inför stora utmaningar när det gäller vår miljö, ekonomi och hälsa. Vår förmåga att hitta och sprida radikalt nya lösningar för att möta utmaningarna är viktigare än någonsin. Det är det som innovation handlar om.

Med Tidningen Innovation vill vi bidra till att skapa ett innovativt samhälle genom att lyfta fram och sprida nya inspirerande innovationer och berätta om människorna bakom dem. Vi visar exempel på hur viktigt det är att alla delar av samhället involveras för att lösa dagens utmaningar. Till syvende och sist handlar innovation om att möjliggöra lösningar som vi inte ens kan föreställa oss i dag.

Här kan du prenumerera på fler nyheter från Vinnova https://www.vinnova.se/prenumerera

Följ oss och hör gärna av dig med tips och kommentarer!

Karin Wallton, redaktör

vinnova-logotyp-01

Tidningen ges ut av Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser.