Bästa läsare, den sista artikeln har publicerats på tidningeninnovation.se och det sista numret av Tidningen Innovation har getts ut.

I fortsättningen ­hittar du nyheter och inspiration om innovation på vinnova.se, i Vinnovas nyhetsbrev och om du ­följer oss på Facebook, Linkedin och Twitter. Genom att prenumerera på våra nyhetsbrev på vinnova.se/prenumerera kan du fort­sätta att ta del av inspirerande artiklar och hålla dig uppdaterad om vilka nya innovationssatsningar som är på gång. Tack till dig som läst webbtidningen genom åren och välkommen att följa oss i våra andra digitala kanaler i fortsättningen!

Här hittar du inspiration om innovation.

Karin Wallton, redaktör

vinnova-logotyp-01

Tidningen ges ut av Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser.