»Att fler behärskar tekniken gynnar demokratin«

Digitaliseringsexperten Darja Isaksson var tidigt intresserad av digital teknik och som tonåring uppkopplad redan i början av 90-talet. Nu vill hon lyfta betydelsen av att enskilda individer själva tar ansvar för sin teknik.