Skicklig samverkan ska främja karriären

Det duger inte att producera forskning som sedan samlar damm på en institutionshylla. Det har regeringen visat genom sin forsknings- och innovationsproposition, som framhåller att basanslagen kommer att kopplas till hur väl högskolan samverkar med det omgivande samhället. Och att forskningen ska komma samhället till nytta står redan inskrivet i högskolelagen.

Enad kraft

Att forskning kan ge lösningar på samhällsproblem och att samhället i sin tur kan ge idéer till forskning – det är självklart för de flesta. Men hur denna samverkan ska se ut rent praktiskt är inte lika enkelt.