Ingen docka för kvinnor

Det finns fortfarande inga fysiska krockdockor utformade efter kvinnor. Det leder bland annat till att kvinnor har 50 procents högre risk att drabbas av whiplash-skador. Det vill ViVA-projektet ändra på.