Ishockeyspelare hjälper till att ta fram test för hjärnskador

Vad har elitishockeyspelare och hjärnforskare i Göteborg gemensamt? Svaret är ett nytt diagnosverktyg för att hjälpa patienter med hjärnskakningar och andra nervsjukdomar, något som kan ge helt ny livskvalitet åt de drabbade.

BioVentureHub samlar småbolag i storföretagets hjärta

Vad har båtbottenfärg med farmakologi att göra? Svaret finns på AstraZeneca BioVentureHub, ett fullskaligt experiment för att hitta framtidens innovation och affärsmöjligheter inom life science.

Små och stora företag skapar nya lösningar tillsammans

Alla vill anställa de bästa, men alla de bästa går inte att anställa. För att ändå få tillgång till viktig spetskompetens jobbar många företag med öppen innovation, och i Göteborg forskas det nu på ett världsunikt projekt där små och stora företag skapar nya lösningar tillsammans.

Biologiska läkemedel ger hopp åt ryggmärgsskadade

Nu satsar regeringen 90 miljoner kronor på innovativ produktion av biologiska läkemedel. En central cellbank med stamceller som kan användas för transplantation vid ryggmärgsskador är ett exempel på vad det skulle kunna leda till.

Du ska inte tro, du ska veta

Jennie Ekbecks vision som vd för Umeå Biotech Incubator, UBI, är att det ska bli Europas bästa life science inkubator. Som affärsutvecklare och företagsbyggare vill hon bidra till att lyfta andra, och då särskilt kvinnor.

Renare blod utan biverkningar

Läkemedel som hämmar T-celler, en typ av vita blodkroppar, har visat sig vara framgångsrika vid behandling av MS och andra svåra sjukdomar. Nu har en ny dialysliknande process utvecklats som ger lika bra effekt men färre biverkningar.