Trine ger Östafrika el genom solpaneler

Företaget Trines mål är att minska energifattigdomen i världen. Genom att låta privatpersoner investera i olika projekt kan lokala entreprenörer sälja och installera solpaneler. Bara i år kommer 48 000 personer att få tillgång till el för första gången.

Ny motor lyfter flyget

Framtidens flygplansmotorer kan bli mycket bränslesnålare än i dag. Svenska GKN Aerospace är med i ett europeiskt samarbetsprojekt för att revolutionera flygindustrin – och tar med sig småföretag in i satsningen.

Hållbara städer

Genom att utnyttja ekosystemtjänster kan staden bli bättre rustad att möta framtidens klimatutmaningar, som värme­böljor och ökad nederbörd.

Res enkelt utan bilägande

Det går att få människor att välja bort bilägande om man bara gör det tillräckligt bekvämt att åka kollektivt. Det menar i alla fall resetjänsten Ubigo i Göteborg.

Varmt även i kallt klimat

Världens nord­ligaste passivhus i subarktiskt klimat står färdigt för inflyttning i Kiruna. Det är byggt för extremt låg energi­förbrukning och med synsättet att vara en del av en helhet.