Innovation jams får fart på idéerna

Samla medarbetare från alla delar av företaget i ett innovation jam där de fritt kan dela idéer och diskutera via en digital plattform som påminner om Facebook.

Samverkan för bättre utbildningar

För att nyutexaminerade studenter ska hålla måttet har det alltid krävts interaktion mellan lärosäten, samhället och näringslivet. Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet visar hur ökad samverkan gör att studenterna bättre når sina utbildnings- och lärandemål.

Byt kunskap med varandra

– Det är lätt att bli insnöad om man bara rör sig i akademivärlden.
Pernilla Ulfvengren, lektor i industriell arbetsvetenskap bytte arbetsplats från KTH till Scania en dag i veckan. Det resulterade i en helt ny utbildning.

En ny arena för innovation

Sylvia Schwaag Serger har rötter i USA, Tyskland och Kina och kom till Sverige när hon var 27 år. Hon har jobbat som expert i innovationspolitik åt bland annat Världsbanken, OECD och EU-kommissionen. Nu ansvarar hon för den internationella strategin på Vinnova och forskar om Kinas ekonomi och teknikpolitik vid Lunds universitet.

Digitalisering har blivit en ny dimension

Sara Öhrvall delar sin tid mellan konsult- och styrelseuppdrag och sitter sedan i december i Vinnovas styrelse. För ett par år sedan var hon med och grundade Mindmill, ett nätverk av egna företagare som arbetar under samma namn.

– Jag tror att det i framtiden kommer bli allt vanligare med egna oberoende individer som går in och ut ur olika konstellationer.

Nätverk ger växtkraft

Inkubatorer möter tusentals idéer varje år, bara i Sverige. Ett fåtal av dem kommer in i inkubatorprogrammen. De som lyckas vittnar om en positiv upplevelse.