När innovatörer möter användare uppstår magi

Det behövs nya innovationer inom vård och omsorg för att kunna möta framtiden. Mistel i Västerås skapar möten mellan två parter som sällan möts, användare och innovatörer. Resultatet blir en kunskapsbank om hur upphandling inom vård och omsorg egentligen fungerar.

Lyckan i att få bestämma själv

Ledsagarservicen i Laholm upplevdes tidigare som oflexibel och snäv. Men med hjälp av tjänstedesign ser det nu helt annorlunda ut. I dag får alla som beviljats ledsagarservice själva bestämma hur många timmar de behöver.

Simchild avslöjar fördomar

När socialtjänsten gör barnavårdsutredningar är det inte ovanligt att föräldrars ekonomiska situation eller vilken etnisk tillhörighet de har påverkar bedömningen – helt omedvetet. För att stärka såväl yrkesverksamma som blivande socionomers förmåga att bedöma barns situation, har utbildningsprogrammet Simchild skapats.

Uppkopplat ger bättre vård

Mina vårdflöden och IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet är två svenska VINNOVA-finansierade projekt som finns med i OECD-rapporten. Båda kan skalas upp och spridas, precis det OECD-rappor­törerna poängterade som viktigt.