Förarlös transport förändrar samhället

Vi behöver förflytta både oss själva och saker, problemet är bara att transporter orsakar trängsel, luftproblem och negativ klimatpåverkan. Än så länge. För framtidens transporter ser helt annorlunda ut, och de goda nyheterna är att de redan är här.