Motverka diskriminering med innovation

Kan trakasserier och diskriminering lösas digitalt? På #metoo-hackaton i Göteborg i början av februari testades den tanken i praktiken.
– Social innovation kanske inte alltid generar högst ekonomisk vinst, men det behövs om vi ska kunna lösa stora samhällsproblem, säger initiativtagaren Rebecka Gustin.

Tester i verklig miljö ger bättre lösningar

Bussar utan chaufförer, hållplatser inne på bibliotek och lägenheter som inte följer normen – försök och tester med ny teknologi pågår konstant i vår vardag. Men varför är det så viktigt att testa utanför labben? Och hur gör man egentligen för att få det att fungera? Vi har gett oss ut i Sverige för att få svaren på frågorna.

Trine ger Östafrika el genom solpaneler

Företaget Trines mål är att minska energifattigdomen i världen. Genom att låta privatpersoner investera i olika projekt kan lokala entreprenörer sälja och installera solpaneler. Bara i år kommer 48 000 personer att få tillgång till el för första gången.

Simchild avslöjar fördomar

När socialtjänsten gör barnavårdsutredningar är det inte ovanligt att föräldrars ekonomiska situation eller vilken etnisk tillhörighet de har påverkar bedömningen – helt omedvetet. För att stärka såväl yrkesverksamma som blivande socionomers förmåga att bedöma barns situation, har utbildningsprogrammet Simchild skapats.

Social renovering genom samverkan

Ökad social trygghet och trivsel. Fler personer i arbete. Energi­­effektivare bostäder och ett område som har ökat så starkt i värde att här nu byggs nytt för första gången på 40 år. Trianonprojektet i Malmö är ett exempel på hur social innovation i kombination med offentlig-privat samverkan kan ge goda resultat i flera led.

Innovation mot fattigdom

Som ung var det samhällsentreprenören Eliza Kücükaslans dröm att elektrifiera Afrika och de senaste åren har hon i samma anda bidragit till att ge fattiga i Ghana tillgång till mikroförsäkringar. Enligt henne är sociala innovationer vägen mot hållbar fattigdomsbekämpning.