De utmanar byggnormen och skapar bostäder för fler

Tech Farms sätt att lösa bostadsbristen är hus där varje hyresgäst har en egen liten sovmodul och badrum, men delar på kök, vardagsrum och andra sociala ytor.

Smart kollektivtrafik

ElectriCity är första steget till ett nytt sätt att resa kollektivt. Det innebär bland annat tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och som drivs med förnybar el.

Buller dämpas med innovativ teknik

Buller är ett miljöproblem som kostar både pengar och hälsa. Projektet Tysta Offentliga Rum använder teknik på nya sätt för att skapa behagligare ljudupplevelser för stadens invånare.

»Städer måste agera som ansvarsfulla länder«

Professorn och miljöforskaren Johan Rockström är optimistisk inför framtiden, men anser att det är dags att städerna tar sitt miljöansvar fullt ut. En del av detta är att varje stad måste hålla sin egen miljöbudget.

Nya samverkansformer ska förbättra stadsutveckling

Projektet Södertörnsmodellen har hittat en innovativ organisationsform som sammanför kommun, akademi och näringsliv. Det skapar effektivare stadsplanering och hållbar stadsutveckling.