Bilen som kör sig själv

I Volvo Cars nya projekt Drive me får vanliga människor sätta sig bakom ratten på självkörande bilar. Syftet är att utveckla tekniken utifrån testpersonernas erfaren­heter istället för tvärtom.

Smart kollektivtrafik

ElectriCity är första steget till ett nytt sätt att resa kollektivt. Det innebär bland annat tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och som drivs med förnybar el.

Skarpt test av elvägar

Två nya elvägar testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle. En förhoppning är att det ska bidra till att hitta radikalt nya lösningar inom energi- och transportområdet.

Smartare laddning

Elbilar i all ära, för att de ska gå att köra måste det gå att ladda dem också. Svenska Chargestorm bygger smart laddinfrastruktur som gör att fler kan ladda samtidigt.

Elektriskt på vägarna

Under flera år har svenska myndigheter tillsammans byggt en kunskapsbank kring elvägar. I juni togs ett stort steg framåt med invigningen av en demonstrationssträcka på E16, i regi av region Gävleborg.

Ingen docka för kvinnor

Det finns fortfarande inga fysiska krockdockor utformade efter kvinnor. Det leder bland annat till att kvinnor har 50 procents högre risk att drabbas av whiplash-skador. Det vill ViVA-projektet ändra på.

Res enkelt utan bilägande

Det går att få människor att välja bort bilägande om man bara gör det tillräckligt bekvämt att åka kollektivt. Det menar i alla fall resetjänsten Ubigo i Göteborg.