Bilen som kör sig själv

I Volvo Cars nya projekt Drive me får vanliga människor sätta sig bakom ratten på självkörande bilar. Syftet är att utveckla tekniken utifrån testpersonernas erfaren­heter istället för tvärtom.

Smart kollektivtrafik

ElectriCity är första steget till ett nytt sätt att resa kollektivt. Det innebär bland annat tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och som drivs med förnybar el.

Skarpt test av elvägar

Två nya elvägar testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle. En förhoppning är att det ska bidra till att hitta radikalt nya lösningar inom energi- och transportområdet.

Global hållbarhet kräver nytänkande

Sverige har lovat att leva upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som världens ledare antog för två år sedan. Inför de nya stora utmaningarna ökar drivkraften för nytänkande och innovation.

Innovativ resetjänst får en ny chans

Framtiden såg ljus ut för den innovativa resetjänsten UbiGo men sedan satte verkligheten stopp. Efter tre års lobbyverksamhet är nu kollektivtrafikaktörerna med på tåget, vilket öppnar upp för satsningar på mobilitetstjänster.

Förarlös transport förändrar samhället

Vi behöver förflytta både oss själva och saker, problemet är bara att transporter orsakar trängsel, luftproblem och negativ klimatpåverkan. Än så länge. För framtidens transporter ser helt annorlunda ut, och de goda nyheterna är att de redan är här.