När innovatörer möter användare uppstår magi

Det behövs nya innovationer inom vård och omsorg för att kunna möta framtiden. Mistel i Västerås skapar möten mellan två parter som sällan möts, användare och innovatörer. Resultatet blir en kunskapsbank om hur upphandling inom vård och omsorg egentligen fungerar.

Testmiljö Norrköping lär äldre använda surfplatta i hemmet

Se oss äldre som en resurs och inte en belastning. Det var Barbro Holmströms krav för att delta i Testmiljö Norrköping där målet bland annat har varit att testa olika produkter och tjänster och att lära äldre att använda surfplattor och utvärdera appar i hemmiljö.

Ur användarens synvinkel

Det började som en vision om att involvera patienter i utvecklingen av vården. Nu är Experio Lab en permanent del av Landstinget i Värmland – och förändrar sjukvården genom att utmana grundläggande antaganden.

Med fokus på ungdomar i Första Linjen

Ett av projekten Experio Lab arbetar med just nu är Första Linjen – en verksamhet som ger stöd åt unga med psykisk ohälsa. Experio Labs uppdrag är att hjälpa till att utveckla verksamheten och skapa bättre vårdtjänster genom att involvera dem Första Linjen är till för – ungdomarna.

Renare blod utan biverkningar

Läkemedel som hämmar T-celler, en typ av vita blodkroppar, har visat sig vara framgångsrika vid behandling av MS och andra svåra sjukdomar. Nu har en ny dialysliknande process utvecklats som ger lika bra effekt men färre biverkningar.

Innovation ger bättre betalt

Går det att använda ekonomiska styrmedel för att främja innovationer i äldrevården och på så sätt ge de äldre en bättre livskvalitet? Det är precis vad Västerås stad håller på att ta reda på.

Digitala diagnoser ger snabbare cancerbesked

Trots att varje dag räknas är väntetiderna inom cancervården ett återkommande problem. Ny digital teknik effektiviserar diagnostiken och möjliggör ett gränslöst samarbete mellan landets patologer. Det leder till snabbare besked för patienterna och nya exportmöjligheter för Sverige.

Uppkopplat ger bättre vård

Mina vårdflöden och IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet är två svenska VINNOVA-finansierade projekt som finns med i OECD-rapporten. Båda kan skalas upp och spridas, precis det OECD-rappor­törerna poängterade som viktigt.